Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: welkom op 14 december!

28-11-2022 BALK – Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 1 januari 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als boer kun je beloond worden voor ecologische maatregelen in je bedrijf. Er gaat wel iets veranderen in de voorwaarden die gelden voor het uitbetalen van de basispremie. Het GLB verandert daardoor voor boeren en het biedt ook kansen.
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) praten boeren hier graag over bij. De Provincie Fryslân organiseert woensdag 14 december om 19:30 uur een bijeenkomst in het Van der Valk hotel in Sneek waar boeren en andere belangstellenden van harte welkom zijn.

Tijdens de bijeenkomst krijgen boeren nieuwe informatie over de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) en de gevolgen van het mestbeleid voor bepaalde gebieden aan bod.

En boeren krijgen antwoord op logische vragen als: valt de bufferstrook op mijn bedrijf onder eco-regeling of ANLb? Of onder beide? Of: hoe combineer ik beide regelingen het beste? Kan ik aan beide regelingen meedoen? Daarover gaan we graag in gesprek.

Boeren en belangstellenden  kunnen zich opgeven voor de bijeenkomst op 14 december om 19:30 uur in het Van der Valk hotel, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ  Sneek. Opgeven kan met deze link: Wat betekent het GLB voor u? (externe link) Meer informatie over het GLB: Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 (rvo.nl) (externe link) Vragen over de bijeenkomst? Stuur een mail naar landbouwenvoedselproductie@fryslan.frl   

Geef een reactie