Geen nieuwe derogatie voor Nederland

10-07-2022 BALK – Het ministerie van LNV maakt waarschijnlijk morgen bekend dat het niet gelukt is om een nieuwe derogatie te verkrijgen om meer mest te kunnen uitrijden dan de standaard Europese norm van de nitraatrichtlijn. Dat betekent dat veel boeren met graasvee minder dierlijke mest mogen uitrijden over hun grasland.

Het ministerie van LNV probeert nog overeenstemming te bereiken over een stapsgewijze uitfasering van de derogatie. Maar bronnen houden er rekening mee dat dit voorstel mogelijk niet door de Europese Commissie geaccepteerd wordt.

Nederland kon aanspraak maken op een derogatie omdat de ontrekking van meststoffen bij een gematigd klimaat en een hoge opbrengst van het grasland hoger is dan gemiddeld in Europa. Ook in Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië kunnen boeren gebruik maken van een derogatie om extra mest te kunnen uitrijden.

Geef een reactie