Garantieprijs FrieslandCampina voor april is 44,75 euro per 100 kilo melk

30-03-2023 BALK – De garantieprijs voor boerderijmelk van FrieslandCampina voor april is vastgesteld op 44,75 euro per 100 kilo. Dat betekent een verlaging met 5,75 euro per 100 kilo in vergelijking tot maart. In april is de eiwitwaarde in melk 683,55 euro en de vetwaarde 455,70 euro per 100 kilogram. De prijsdaling is inclusief een negatieve correctie over de afgelopen periode. Door het grote melkaanbod in Noordwest-Europa en de beperkte vraag zullen de referentiebedrijven naar verwachting hun melkprijzen de komende maand verder verlagen.

De garantieprijs voor biologische boerderijmelk voor april wordt met 2,25 euro verlaagd en gaat naar 61,00 euro per 100 kilo. Deze prijsdaling is inclusief een positieve correctie over de afgelopen periode. Verwacht wordt dat de referentiebedrijven hun biologische melkprijzen licht zullen aanpassen aan de iets afgezwakte vraag.

De FrieslandCampina-garantieprijzen voor boerderijmelk worden uitbetaald in de melkcomponenten eiwit, vet en lactose in een vaste verhouding van 6:4:0. De garantieprijs wordt gepubliceerd per 100 kilogram melk, bij 3,58% eiwit, 4,45% vet en 4,54% lactose, exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 925.000 kilogram melk op jaarbasis voor gangbare melk  en voor levering van 550.000 kilogram melk per jaar voor biologische melk.

Geef een reactie