Gaasterland en de oorlog in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea

05-07-2022 BALK – Met deze tentoonstelling in Balk wil het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân zonder oordeel de aandacht vestigen op deze nare periode voor de militairen en de achterblijvers.

Na anderhalf jaar kon op 26 januari jl. eindelijk de tentoonstelling ‘Gaasterland en de oorlog in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea’ in de bibliotheek van Balk van start gaan. De bedoeling was om deze tentoonstelling van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) in 2020 te houden, tegelijk met ‘75 jaar Vrijheid’ in Mar & Klif in Oudemirdum. Maar de lockdowns gooiden roet in het eten. 

Doelstelling van de Stichting HWG  is om zonder oordeel de aandacht te vestigen op die nare periode voor de militairen en de achterblijvers. De laatste tijd komt er veel aandacht voor deze oorlogsperiode en het is goed te weten welke impact dit voor de regio Gaasterland heeft gehad. De Stichting steekt veel energie in het achterhalen van een pasfoto en de gegevens van de 163 mannen (en 1 vrouw) die destijds, al of niet vrijwillig, vanuit Gaasterlân-Sleat naar Nederlands-Indië vertrokken. Op dit moment zijn er van 120 personen een foto. Daarnaast is er aandacht van 20 overledenen die tussen 1942 en 1945 in Indië overleden zijn tijdens de Japanse oorlog. Zij waren vanwege hun werk of familiebetrekking al eerder naar Nederlands-Indië vertrokken. Ook is er aandacht voor enkele Gaaasterlanders die meevochten in de Korea-oorlog van 1950-1953.

Op de foto de krasse 93-jarige Indiëganger Ing. Johannes (“Joop”) Thibaudier uit Balk en afkomstig uit Harich. Hij was de eerste op 26 januari 2022 om 14.30 uur die de tentoonstelling bezocht, waarmee die voor geopend verklaard werd. Johannes Thibaudier heeft zijn Indië-ervaringen opgeschreven. Van eind juni 1948 tot halverwege augustus 1950 was hij in dienst. Op de foto wijst hij zijn eigen foto aan uit de Indiëtijd. 

De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van de bibliotheek van Balk te bezoeken en is tot 1 september geopend.  

Geef een reactie