Fryslân en Drenthe tijdens stikstofoverleg meest kritisch

23-08-2022 BALK – Johan Remkes kreeg gister van de Provincie en de Provincie Drenthe te horen dat de uitvoer van het terugbrengen van het stikstofprobleem voor 2030 wat hen betreft wel wat soepeler mag. Daarmee volgen ze de uitspraak van Hoekstra die aangaf tijdens een interview aan een krant het kabinetsdoel voor het jaar 2030 niet als ‘heilig’ te verklaren.

Fryslân heeft bij het overleg aangegeven dat 2035 een meer realistisch tijdsbestek geeft en dat het uitvoeringsprogramma daar ook op inzet. Eerder werd een motie hierover binnen de Provinciale State aangenomen. Volgens Remkes kan het niet zo zijn dat het kabinet in 2030 de wet aanneemt en dat er dan nog 2 provincies zijn die daar een eigen wet er op na houden.

Mark Rutte die werd vergezeld minister Van der Wal en Staghouwer gaf na het gesprek aan dat de deadline van 1 juli een grote uitdaging is voor de Provincies. Naast de tijdsdruk werd door alle provincies aangegeven om over meer financiele middelen te beschikken voor de uitvoer van het plan. Vandaag gaat het gesprek over de stikstofreductie verder in de tweede kamer.

Geef een reactie