Friese overheden beraden zich samen over de A7

30-12-2022 BALK – De A7 tussen Sneek en Joure is sinds twee weken in beide richtingen afgesloten, omdat het grondwater een tunnelelement in de Prinses Margriettunnel omhoog had gedrukt. Vandaag, tijdens een spoedoverleg, staken bestuurders van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeenten Súdwest- Fryslân en De Fryske Marren de koppen bij elkaar om concrete afspraken te maken. De urgentie en de behoefte om tot een goede gezamenlijke oplossing te komen is bij alle partijen groot.

“Dit overkomt ons allemaal en we moeten het samen doen” benadrukte Joost de Ruig, hoofdingenieur- directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Rijkswaterstaat is eigenaar van de tunnel en heeft direct de handschoen opgepakt. De weg is afgesloten, de tunnelelementen gestabiliseerd met bijna 10.000 grote zakken met zand, het verkeer is omgeleid en Rijkswaterstaat onderzoekt met spoed de oorzaak van het probleem. Een oplossing is nog niet direct voorhanden. “We hebben hier te maken met hoge grondwaterstanden, veenweidegebied en een dorp dichtbij, dat alles maakt het niet gemakkelijk. Een oplossing gaat naar verwachting zes maanden duren”, licht De Ruig toe.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder sprak haar zorg uit over de technische staat van de kunstwerken (een vakterm voor bijvoorbeeld bruggen, viaducten en aquaducten) in Friesland: “We zijn daarin niet uniek maar we hebben wel meer water dan andere provincies. Rijksbrede aandacht voor deze specifieke situatie is meer dan wenselijk.”

De zorg beperkt zich niet enkel tot het afsluiten van de A7. Omleidingswegen en de bruggen daarin worden zwaarder belast en slijten daardoor sneller of zijn slecht bestand tegen zwaar verkeer. Planning en onderhoud van alle projecten die de komende maanden in dit gebied gepland staan, worden opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. De overlast voor gebruikers en omwonenden wordt tot een minimum beperkt en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het vaarseizoen dat in april van start gaat. In deze complexe puzzel zijn vandaag de eerste stukjes gelegd. Er is een werkgroep ingesteld die hier per direct mee aan de slag gaat.

De afspraak vond plaats in de raadszaal in Sneek. Michel Rietman, wethouder van de gemeente Súdwest- Fryslân die zich eerder deze week kritisch uitliet tegenover Rijkswaterstaat, is blij met de stappen die vandaag gezet zijn: “De lokale impact is groot. Dit raakt direct onze inwoners, ondernemers en toeristen en ik vind het belangrijk dat we daar oog voor hebben als één overheid”, aldus Rietman.

Het is wenselijk dat er voor een gezamenlijke aanpak wordt gekozen en daarover met één helder geluid communiceren. Ook is er aandacht is voor fietsende scholieren uit bijvoorbeeld Langweer. De jeugd is uitgenodigd voor het volgende overleg in het gemeentehuis in Joure. Deze vindt medio januari plaats.

Geef een reactie