Friese gemeenten maken bezwaar tegen nieuw status van Natura 2000-gebieden

03-01-2023 BALK – Ook de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren maken bezwaar tegen de wijzigingen die minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof wil doorvoeren in de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden de Aldegeaster Brekken en de Fluezen. Het gebied wordt door deze wijzigingen aangemerkt als stikstofgevoelig en dat heeft gevolgen voor de economische activiteiten die nog mogelijk zijn in de omgeving van het natuurgebied. Eerder kwam ook de provincie Friesland al met een zienswijze. 

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof maakte op 25 november een lijst met habitattypen bekend die in Natura 2000-gebieden aanwezig zijn, maar waar in het aanwijzingsbesluit geen melding van wordt gemaakt. Daardoor hadden die habitattypen nog geen extra beschermde status terwijl ze dat volgens de minister wel moeten krijgen. Het gaat in de Natura 2000-gebieden Aldegeaster Brekken en De Fluezen om de typen veenmosrietland en hoogveenbos.

Geef een reactie