Fosfaat- en stikstofexcretie beneden wettelijk vastgelegde productieplafonds

21-05-2022 BALK – Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de eerste kwartaalrapportage 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel gepubliceerd. Op basis van de meest actuele gegevens mag worden dat de fosfaat- en stikstofexcretie in 2022 de wettelijk vastgelegde productieplafonds niet zullen overschrijden. Dat meldt minister Staghouwer van LNV aan de Tweede Kamer.

De kwartaalrapportage van het CBS geeft een momentopname van de verwachte fosfaat- en stikstofexcretie over geheel 2022 op basis van de op 1 april 2022 beschikbaar gekomen nieuwe en actuele gegevens. Die gegevens hebben onder meer betrekking op de omvang van de Nederlandse veestapel, het voerverbruik en de voersamenstelling, de melkproductie, de lichaamssamenstelling van dieren, de samenstelling van andere dierlijke producten en de excretiefactoren voor varkens, pluimvee en konijnen.

De Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022 is te raadplegen via de website van het CBS.

Geef een reactie