Faunabeheerplan goedgekeurd, jacht weer mogelijk 

26-10-2022 BALK – Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het Faunabeheerplan over de jacht alsnog goedgekeurd. Dat maakt de weg vrij voor de jacht op hazen, fazanten, wilde eenden en houtduiven. Doordat de Faunabeheereenheid het plan heeft verbeterd voldoet het nu aan de wettelijke eisen. 

Op 20 september trokken GS de goedkeuring van het Friese Faunabeheerplan Jacht voor de jaren 2022-2026 in na een negatief advies van de provinciale bezwarencommissie. In het plan stond onvoldoende informatie over de wildstand. De Stichting Fauna4Life had bezwaar gemaakt.

Wildstand beter in kaart
De Faunabeheereenheid Fryslân heeft de wildstand op drie manieren beter in kaart gebracht. Met hulp van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) zijn telgegevens verbeterd en zijn gegevens over het jaar 2022 toegevoegd. Van nagenoeg alle 26 Friese wildbeheereenheden (WBE’s) zijn de cijfers nu meegenomen. Aanvankelijk ontbraken gegevens van 9 WBE’s. 

Daarnaast zijn nieuwe berekeningen gemaakt van het effect van de jacht op de wildstand. Ten slotte is de Friese situatie beter in kaart gebracht met behulp van landelijke gegevens. 

Jacht weer mogelijk
Het besluit van GS maakt de jacht nu weer mogelijk. Het faunabeheerplan voldoet aan de eisen uit de Wet natuurbescherming en de Verordening Wet Natuurbescherming Fryslân 2017. Tegen het goedkeuringsbesluit kan bezwaar worden gemaakt.

De jacht op de meeste wildsoorten begint normaal gesproken op 15 oktober en eindigt eind december of eind januari. Of er wel of niet gejaagd mag worden en op welke soorten is een verantwoordelijkheid van de minister van LNV. De wettelijke taak van GS is het beoordelen van het faunabeheerplan. De jacht is mede bedoeld om het aantal dieren dat (landbouw)schade veroorzaakt binnen de perken te houden.

Geef een reactie