Extra aandacht voor bescherming schapen tegen hitte

25-06-2024 BALK – De NVWA kijkt deze zomer gericht of schapenhouders hun dieren in de wei goed beschermen tegen hitte. De NVWA kiest voor deze doelgroep, omdat er tijdens de vorige zomers het meeste overtredingen op dit onderwerp zijn vastgesteld bij schapen. Schapen lopen bovendien vaak in een weide zonder stal die voor beschutting tegen de zon kan zorgen. Daardoor lopen zij extra risico op hittestress.

Veehouders zijn verplicht om hun dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte. De NVWA voert in warme periodes controles uit bij veehouderijen en andere bedrijven. Inspecteurs controleren of dieren in de wei de hele dag in de schaduw kunnen staan en of ze toegang hebben tot drinkwater. Daarnaast zijn er extra controles op veetransporten als het warmer is dan 27 graden Celsius.

Om goed inzicht te krijgen in de doelgroep is in het voorjaar een enquête gehouden onder 4.000 schapenhouders. De volgende stap is een naleefmeting die tot eind september bij verschillende schapenhouders plaatsvindt. De resultaten van de enquête en de naleefmeting vormen samen de basis voor de aanpak in 2025. De NVWA zal deze informatie delen met de sector.