Europese Commissie wil misleidende milieuclaims uitbannen

26-03-2023 BALK – De Europese Commissie heeft woensdag 22 maart voorstellen gedaan voor criteria tegen ‘greenwashing’ en misleidende milieuclaims. Uit een studie in 2020 is namelijk gebleken dat 53,3% van de onderzochte milieuclaims in de Europese Unie vaag of misleidend waren en dat 40% ongegrond was. Bedrijven die ervoor kiezen om een ‘groene claim’ over hun producten of diensten te doen, moeten minimumnormen respecteren voor de manier waarop ze deze claims onderbouwen en communiceren, zo wil de Europese Commissie

Voordat bedrijven een van de gedekte soorten ‘groene claims’ aan consumenten communiceren, moeten deze claims onafhankelijk worden geverifieerd en wetenschappelijk aangetoond. Als onderdeel van de wetenschappelijke analyse zullen bedrijven de milieueffecten identificeren die daadwerkelijk relevant zijn voor hun product.

Claims of labels die gebruik maken van geaggregeerde scores voor de totale milieu-impact van het product, zijn niet langer toegestaan, tenzij dit is vastgelegd in Europese regels. Als producten of organisaties met anderen worden vergeleken, moeten dergelijke vergelijkingen gebaseerd zijn op gelijkwaardige informatie en gegevens.

Er zijn momenteel minstens 230 verschillende labels in de Europese Unie en er zijn aanwijzingen dat dit leidt tot verwarring en wantrouwen bij de consument. Om de wildgroei van dergelijke keurmerken te beheersen, zullen nieuwe openbare keurmerkregelingen niet worden toegestaan, tenzij deze op Europees niveau worden ontwikkeld.

Nieuwe particuliere regelingen moeten blijk geven van een hogere milieuambitie dan bestaande en vooraf worden goedgekeurd om te worden toegestaan. Er zijn gedetailleerde regels over milieukeurmerken in het algemeen: ze moeten ook betrouwbaar, transparant, onafhankelijk geverifieerd en regelmatig herzien worden.

Na de gewone wetgevingsprocedure zal het voorstel van de Europese Commissie voor de richtlijn inzake groene claims nu moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese raad van ministers.

Geef een reactie