Europese Commissie is akkoord met Nationaal Strategisch Plan van Nederland

18-12-2022 BALK – De Europese Commissie heeft dinsdag 13 december het Nationaal Strategisch Plan van Nederland binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid voor de periode 2023 tot en met 2027 goedgekeurd. Nederland kiest daarin voor een verschuiving van directe inkomenssteun naar betalingen voor verduurzaming zoals verwoord in de Europese Green Deal en boer-tot-bordstrategie. 

Er is voor de komende vijf jaar circa 760 miljoen euro beschikbaar voor een 20-tal ecoregelingen waarmee boeren beloond worden voor bodembeheer en het voorkomen van de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat dan onder andere om het beheren van houtwallen en het toepassen van kruidenrijke akkerranden of het telen van eitwitgewassen. Hiervoor kunnen zij een vergoeding ontvangen van 60, 100 of 200 euro per hectare. Het Nederlandse plan omvat ook steun voor 3.000 jonge boeren om een landbouwbedrijf te beginnen of over te nemen.

Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt 560 miljoen euro vrijgemaakt. Boeren beheren specifieke leefgebieden voor planten- en diersoorten, zoals weidevogels. Om in aanmerking te komen voor de Europese subsidies zijn er bepaalde minimumvoorwaarden gekoppeld. Een voorbeeld is de verplichte bufferstroken langs akkers en weilanden. Voor de verplichte gewasrotatie en de regel dat 4% van het areaal niet-productief moet zijn, is vanwege de oorlog in Oekraïne één jaar uitstel van toepassing.

Geef een reactie