Energieprijsplafond gaat per 1 januari 2023 van start

12-12-2022 BALK – De uitwerking van de regeling voor het tijdelijke prijsplafond voor energietarieven is afgerond. Daarmee kan het prijsplafond per 1 januari 2023 van start gaan. De tarieven- en verbruiksplafonds zijn hetzelfde als eerder aangekondigd. De regeling kent vanaf de start een margetoets om vooraf per bedrijf de maximale winstmarge te bepalen bij de uitvoering van het prijsplafond. Hiermee wordt overcompensatie als gevolg van het prijsplafond voorkomen. 

Het tijdelijke prijsplafond geldt voor heel 2023, voor alle afnemers met een kleinverbruikersaansluiting op het elektriciteits- en gasnet of een aansluiting op een warmtenet. Door een aanpassing aan de regeling vallen klanten van energieleveranciers zonder eigen vergunning nu ook onder het prijsplafond. De prijs- en verbruiksplafonds zijn 1,45 euro per m3 gas tot een verbruik van 1200 m3, 0,40 euro per kilowattuur stroom tot een verbruik van 2900 kilowatteruur en 47,38 euro per gigajoule tot een verbruik van 37 gigajoule warmte voor huishoudens die op een warmtenet zijn aangesloten.

De energieleveranciers voeren het prijsplafond uit. Omdat de tarieven onder het prijsplafond lager zijn dat de contractprijzen kunnen de energieleveranciers een voorschot aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl houdt tussentijds toezicht op de uitvoering van de subsidieregeling. Het voorschot is gebaseerd op een inschatting van de hoeveelheid elektriciteit, gas of warmte die de energieleverancier denkt te leveren en het verschil tussen de contracttarieven en het prijsplafond.

Om te voorkomen dat energieleveranciers als gevolg van het prijsplafond meer winst maken dan voorheen, wordt vanaf de start van het prijsplafond een margetoets ingevoerd. Dit betekent dat per energieleverancier een redelijke winstmarge wordt bepaald op basis van de winst van de afgelopen jaren. Iedere leverancier mag daarbij één jaar, waarin de cijfers bijvoorbeeld door corona of de energiecrisis sterk afwijken, buiten beschouwing laten.

Een accountant controleert bij de eindafrekening of het bedrag dat de energieleverancier heeft ontvangen volledig is doorgegeven aan de consument. Wanneer een energieleverancier meer winst heeft gemaakt dan de margetoets toestaat, moet dit te veel ontvangen bedrag aan subsidie worden terugbetaald.

Het kabinet heeft bij de uitwerking van het prijsplafond nauw contact onderhouden met de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat het prijsplafond voldoet aan de eisen van het Europese staatssteunkader. Op basis van dit informele contact is de goede hoop dat de formele goedkeuring van de regeling uiterlijk 15 december zal worden ontvangen, waardoor de eerste voorschotten nog voor het einde van het jaar kunnen worden uitbetaald. 

Geef een reactie