Economie groeit in 2e kwartaal 2022 met 2,6 procent

17-08-2022 BALK – Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2022 met 2,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het handelssaldo (export minus import) en de investeringen droegen het meest bij aan de economische groei. Ook de consumptie door huishoudens had een positieve bijdrage. In het begin van het eerste kwartaal van 2022 hadden bijvoorbeeld de horeca, de niet-essentiële winkels en contactberoepen nog te kampen met een lockdown.

De investeringen stegen met 5,2 procent. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 2,7 en 1,6 procent toe. Verder hebben huishoudens 0,9 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2022. De overheidsconsumptie groeide nauwelijks.

De bedrijfstak handel, vervoer en horeca, de bedrijfstak zakelijke dienstverlening en de bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten hadden de grootste bijdrage aan de groei.

Consumenten geven meer uit aan horeca, cultuur en recreatie
Consumenten hebben in het tweede kwartaal 7 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2021. Ze gaven vooral meer uit aan horeca, cultuur en recreatie, en vervoer en communicatie. Aan goederen zoals voeding, woninginrichting en vervoermiddelen hebben ze echter minder besteed dan een jaar eerder. Ook verbruikten consumenten minder gas door het relatief zachte weer.

De consumptie door de overheid was bijna een procent lager dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat er minder is uitgegeven aan coronatesten, testen voor toegang, vaccinaties, et cetera.

Investeringen in gebouwen en vervoermiddelen groeien
In het tweede kwartaal van 2022 lagen de investeringen in vaste activa 5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd vooral meer geïnvesteerd in woningen, bedrijfsgebouwen, vliegtuigen en schepen. Ook de investeringen in machines en software lagen hoger dan een jaar eerder.

Meer diensten, machines, voeding en chemische producten geëxporteerd
De uitvoer van goederen en diensten lag in het tweede kwartaal 5,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de uitvoer van diensten, waaronder de bestedingen van niet-ingezetenen in Nederland, was hoger. Daarnaast zijn meer machines, voedingsmiddelen en chemische producten geëxporteerd. De export van Nederlands fabricaat groeide met bijna 1 procent en de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) met ruim 3 procent.

De invoer van goederen en diensten was 4,1 procent hoger. Het handelssaldo had een positieve bijdrage aan de economische groei.

Meeste bedrijfstakken noteren groei
De toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) van de bedrijfstak cultuur, sport, recreatie en overige diensten groeide in het tweede kwartaal van 2022 met ruim 40 procent en daarmee het hardst van alle bedrijfstakken. Vooral kunst, cultuur, sport en ontspanning groeiden.

De zakelijke dienstverlening groeide met bijna 11 procent. Onder meer de uitzend- en de reisbranche droegen sterk bij aan deze groei.

De toegevoegde waarde van de handel, vervoer en horeca lag in het tweede kwartaal 9 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de horeca groeide hard, maar ook de toegevoegde waarde van het vervoer (vooral luchtvaart) lag hoger dan een jaar eerder. De toegevoegde waarde van de handel kromp echter licht.

De industrie groeide met 5 procent. Vooral de machine- en de elektrotechnische industrie leverden hieraan een bijdrage. De bouwsector boekte een groei van ruim 3 procent.

Eerste berekening
De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 23 september. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2017-2021) gemiddeld 0,09 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Het groeicijfer van het eerste kwartaal 2022 is bijgesteld van 0,4 naar 0,5 procent.

Geef een reactie