€11.009.788,- aan fauna schade in Friesland

14-05-2022 BALK – De provincie Friesland heeft vorig jaar 11 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de stijging van de prijs van gras dat door ganzen wordt gegeten. Ook het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen toegenomen.

Gestegen droge stof prijzen
Verreweg de meeste faunaschade wordt veroorzaakt door verschillende soort ganzen aan grasland. Vooral in het voorjaar, wanneer ganzen het verse gras eten dat net begint te groeien, ontstaat veel schade. Veehouders moeten dan vervangend voer voor hun vee bijkopen. De vergoeding voor gras is gebaseerd op de kosten die boeren moeten maken om vervangend voer te kopen, vaak in de vorm van mais of andere granen. De hoogte van de schade is dus niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid gras die door ganzen wordt opgegeten, maar is ook gerelateerd aan wereldwijde grondstofprijzen. De prijs voor gras is in 2021 gestegen van 27 naar 29 cent per kilo.

Andere oorzaken
De afgelopen jaren steeg ook de schade door roeken aan jonge maisplanten. Dit is onder andere het gevolg van een verbod op het gewasbeschermingsmiddel Mesurol dat sinds 2020 van kracht is. BIJ12 (ondersteunt provincies bij de uitvoering van wettelijke taken) laat op dit moment onderzoek doen naar het gebruik van duurzame alternatieve middelen om schade door roeken te voorkomen. De resultaten daarvan worden in het najaar van 2022 verwacht.

Niet alle schade vergoed
Schade die door beschermde, inheemse diersoorten worden toegebracht door exoten, zoals nijlganzen, valt daar bijvoorbeeld niet onder. Ook schadegevallen die niet aan de eisen voor een tegemoetkoming voldoen, of waarvoor om een andere reden geen aanvraag voor tegemoetkoming is ingediend, zijn in deze cijfers niet meegenomen.