De raad vergadert op 7 december (Petear)

30-11-2022 BALK – Het Petear van 7 december 2022 wordt om 19.30 uur gehouden in het gemeentehuis in Joure.

Petear
Een Petear begint met een gesprek waarin de raads- en commissieleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raads- en commissieleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten.
Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór maandag 5 december, 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag7 december, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

U kunt de vergadering vanaf agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het hele Petear te volgen.

Agenda Petear
2.1 – Omgevingsvisie
2.2 – Flexwonen Voorstel
2.3 – Nota levenscyclusbeheer Gemeentelijk Vastgoed DFM
2.4 – Vaststellen Wmo-verordening 2023
2.5 – Inkoop- en aanbestedingsbeleid DFM 2022
2.6 – Uitvoeringsprogramma 2022-2026
2.7 – Pilot consulterend Petear over de Woonvisie De Fryske Marren

Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt agendapunt 2. U kunt dit nakijken op www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Geef een reactie