De raad vergadert op 19 juni 2024

10-06-2024 BALK – De gemeenteraad vergadert op woensdag 19 juni (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken.

Onderwerpen
– Afronding verkenningsfase project huisvesting van de sociaal- culturele en sportverenigingen Balk
– Borgstellingsverzoek Tennisvereniging Joure
– Startnotitie Frysk taalbelied 2025-2029
– Aanbieden nieuwe tekst gemeenschappelijke regeling hûs en hiem
– Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een nieuw regelstation op de locatie Sewei naast nummer 4 te Joure
– Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het plaatsen van 5 tanks aan de Hollandiastraat 15 te Scharsterbrug
– Vaststellen bestemmingsplan Joure – Koarte Ekers 2
– Zienswijzenprocedure Jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024-1 en primitieve begroting 2025 GR Bedrijvenparken A-7
– Eerste begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Fryslân-West
– Jaarverslag 2023, begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 hûs en hiem
– Ontwerpbegroting 2025, Meerjarenraming 2026-2028 en jaarstukken 2023 Recreatieschap Marrekrite