De raad vergadert op 19 en 20 september

18-09-2022 BALK- De gemeenteraad vergadert op maandag 19 september (Petear) en dinsdag 20 september (raadsvergadering). De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en beginnen om 19.30 uur.

Petear
Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 16 september 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 19 september, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

U kunt de vergadering vanaf agendapunt 3, het gesprek raadsleden onderling en met het college, live volgen via de uitzending op de website van de gemeenteraad. Uiteraard bent u van harte welkom om vanaf de publieke tribune het Petear te volgen.

Raadsvergadering
De raad vergadert op dinsdag 20 september, 19.30 uur. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.

Geef een reactie