De raad vergadert op 18 mei (Petear)

05-05-2022 BALK – Het Petear van 18 mei 2022 wordt gehouden in het gemeentehuis in Joure.

Petear
Een Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

Meepraten
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 13 mei 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest woensdag 20 april na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de agenda en de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 18 mei, 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.