Cultuurprojecten zetten Fryslân op de kaart in Europa

02-11-2022 JOURE – Twee internationale cultuurprojecten waar Friese cultuurinstellingen bij betrokken zijn, hebben een financiële bijdrage gekregen vanuit het Creative Europa programma en vanuit provincie Fryslân. Het gaat om het project phōnē en het project Ulysses. De Friese betrokkenheid bij de projecten zorgt voor een stevige uitbreiding van het Europese cultuurnetwerk van onze provincie.

Mede omdat de projecten zorgen dat het Fries meer zichtbaar wordt in Europa en omdat het past bij het provinciale cultuurbeleid, besloot het college van provincie Fryslân eenmalig 330.000 euro toe te kennen aan beide projecten. Vanuit Europese cofinanciering ontvangen de projecten een totaal van 2,6 miljoen euro.

Cultuur- en taalgedeputeerde Sietske Poepjes vindt de Europese subsidietoekenning een boppeslach: “It is geweldich dat Fryslân sa’n bedrach út Brussel wei krijt. It is in moaie impuls foar ús Fryske kultuer, ús Fryske taal en ús streektalen.”

Phōnē
Phōnē is een driejarig project en bestaat uit acht theatergezelschappen en twee onderwijsinstellingen. Het doel is om mensen die tot een taalminderheid horen met elkaar te verbinden. Er worden acht theaterproducties gemaakt die moeten zorgen voor een internationaal netwerk voor theater van regionale- en minderheidstalen. Het Friese Tryater is binnen het project phōnē verantwoordelijk voor het projectmanagement. Een deel van de werkzaamheden van dit project wordt daardoor in Fryslân uitgevoerd.

Ulysses
Het ULYSSES European Odyssey-project duurt 2,5 jaar en vindt plaats in achttien verschillende Europese steden. Via dit project worden twee tentoonstellingen en een symposium in Leeuwarden georganiseerd. Het project geeft aan de hand van het boek Ulysses van James Joyce artistieke antwoorden op sociale en culturele thema’s. Brave New World Producties uit Fryslân is als leidend partner betrokken bij Ulysses.

Creative Europe
Creative Europe is een subsidieprogramma van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Creative Europa staat bekend als één van de moeilijkste Europese programma’s om financiering uit te krijgen.

Geef een reactie