Centrum Seksueel Geweld Friesland ziet opnieuwtoename aantal slachtoffers seksueel misbruik

05-04-2023 BALK – Het aantal slachtoffers van seksueel misbruik dat hulp zocht bij het Centrum Seksueel Geweld Friesland steeg in 2022 met 42 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal
aantal acute zaken (korter dan 7 dagen geleden) steeg met 114 zaken zelfs met 70 procent. De
forse stijging in 2022 wordt vooral toegekend aan de onthullingen van seksueel misbruik bij
The Voice of Holland.

‘Begin 2022, na de onthullingen van BOOS over het misbruik bij The Voice of Holland, zagen we
een enorme stijging in het aantal telefoontjes en chats bij het Centrum Seksueel Geweld’, vertelt
Gerda de Groot, coördinator van CSG Friesland. ‘Maar ook in de tijd daarna bleef het aantal
meldingen van slachtoffers hoger dan in de voorgaande jaren. De situatie rondom The Voice heeft
iets opengebroken. Ineens werd er overal gesproken over seksueel misbruik, er was geen ontkomen
meer aan. Dit was voor veel slachtoffers het moment om hulp te zoeken. Ze werden hierin gesterkt
door andere slachtoffers die hen voorgingen.’

Slachtoffers van langer geleden
Opvallend was het grote aantal telefoontjes van mensen bij wie het misbruik langer geleden is
gebeurd, soms wel dertig, veertig jaar. De Groot: ‘Doordat het onderwerp nu veelvuldig in de media
verscheen en slachtoffers en professionals erover vertelden, leerden slachtoffers dat het normaal is
dat zo’n trauma niet zomaar weggaat en dat hulp zoeken nooit te laat is. We kregen mensen aan de
lijn van zestig, zeventig jaar oud, en allemaal zeiden ze: ik heb nog altijd last van wat mij toen is
aangedaan. Het is geweldig dat zij, zoveel jaar na het misbruik, alsnog hulp durfden te zoeken.’

Toch loopt CSG Friesland met 94 acute zaken in 2022 nog iets achter ten opzichte van de landelijke
cijfers. De Groot: ‘Hoe dat kan, is gissen. Het kan zijn dat Friesland een cultuur heeft van: we
redden ons wel. Maar ik weet het niet. Ik zou mensen willen oproepen om vooral contact met ons
op te nemen, hoe lang het misbruik ook geleden is. Bel, mail of chat met ons en doe – eventueel
anoniem – je verhaal. Gun jezelf dat er iemand is die naar je luistert en die begrijpt waar jij mee
worstelt.’ De Groot vertelt hoe belangrijk het is om hulp te zoeken. ‘Slachtoffers van seksueel
geweld die geen professionele hulp krijgen, hebben meer kans op geestelijke, lichamelijke en
sociale klachten. Denk aan: slecht slapen, concentratieproblemen, onrust, herbelevenissen, moeite
met het aangaan van relaties, verslaving, schulden, obesitas… De gevolgen kunnen een leven lang
aanhouden.’

Professionals
Gelukkig wordt CSG Friesland steeds beter gevonden, zegt De Groot, zowel door slachtoffers als
professionals. ‘Ook die laatste groep is voor ons van groot belang’, vertelt ze. ‘Denk aan
onderwijsprofessionals, huisartsen en zorgmedewerkers. Zij zijn belangrijk als het gaat om het
contact met slachtoffers en het stellen van de juiste vragen. Het is voor mensen die seksueel geweld
hebben meegemaakt niet gemakkelijk om erover te praten. We hebben mensen in het werkveld
nodig die de juiste vragen kunnen en durven stellen. Is er iets met jou gebeurd? Heb jij nare dingen
op seksueel vlak meegemaakt? Het stellen van die vragen is belangrijk. Je geeft hiermee de
boodschap aan slachtoffers dat ze erover mógen praten, dat hun verhaal er mag zijn, dat ze geloofd
worden en niet beschuldigd. Als we dit met z’n allen steeds meer doen, zijn er steeds meer
slachtoffers die eerder hulp durven zoeken. Want veertig jaar met zo’n groot geheim rondlopen gun
je niemand.’

Over Centrum Seksueel Geweld Friesland
Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die (online) seksueel geweld heeft meegemaakt.
Slachtoffers kunnen op zestien plekken verspreid over het land bij het CSG terecht voor psychische,
medische en forensische hulp. CSG Friesland is een samenwerkingsverband tussen Fier, Medisch
Centrum Leeuwarden, politie Friesland, GGD Fryslân, Veilig Thuis en Slachtofferhulp Nederland.
Kijk voor meer informatie op www.centrumseksueelgeweld.nl.

Geef een reactie