Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan!

08-10-2022 BALK – Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u toestemming aanvragen bij de gemeente voor een locatie. U kunt de locatie tot 1 november digitaal bij de gemeente aanvragen.

Aanvragen locatie kan tot 1 november!
Het aanvragen van de locatie kan tot 1 november 2022 via www.defryskemarren.nl/carbidschieten.  Vervolgens beoordelen wij de aangevraagde locatie. Aanvragen die wij later ontvangen nemen wij niet meer in behandeling. Vraag uw locatie dus tijdig bij ons aan.

Let op! Dit formulier is alleen bedoeld om een locatie te melden bij de gemeente.
U heeft daarmee niet automatisch toestemming. De beoordeling ontvangt u voor kerst.

Waar moet u rekening mee houden?
Om de veiligheidsrisico’s te verkleinen moet u zich onder andere aan de volgende regels houden:

  • de aanvrager is tenminste 18 jaar;
  • het toevoegen van een volledig ingevuld coronadraaiboek is dit jaar verplicht;
  • de grondeigenaar moet schriftelijk toestemming verlenen;
  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter;
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
  • van de locatie wordt een plattegrond en foto/uitdraai google earth of google maps meegestuurd;
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing;
  • de aanvrager is goed bereikbaar in verband met controle. Dit geldt zowel voor, tijdens als na het carbidschieten.

Voorwaarden carbidschieten
In 2019 heeft de burgemeester gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten in de gemeente vastgesteld. Alle regels leest u terug in de nadere voorschriften carbidschieten.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 05 14. Met praktische vragen over bijvoorbeeld een locatie kunt u terecht bij een medewerker van toezicht. Heeft u vragen over het doen van een aanvraag, vraagt u dan naar een medewerker van omgeving.

Geef een reactie