Buiten spelen en bewegen: denk mee!

10-09-2022 BALK – Spelen en bewegen in de buitenlucht zijn belangrijk voor onze gezondheid. Dat geldt voor jong en oud en blijft ons hele leven belangrijk. Hoe zit dat eigenlijk in onze gemeente? En wilt u hierover meedenken? We nemen de komende tijd de speelplekken in De Fryske Marren onder de loep, waarbij we zowel naar de ruimtelijke als naar de sociale kant kijken. De thema’s Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) worden gekoppeld aan de buitenruimte. Op die manier willen we samen met u handen en voeten geven aan een nieuwe ‘visie speelruimte De Fryske Marren’. We starten met een enquête waarbij we graag uw mening vragen.

Op onze website vindt u een linkje naar de online enquête. Invullen duurt ca. 10 minuten en kan tot 1 oktober. De gemeente is voor dit onderzoek opgedeeld in 5 gebieden zodat het gaat over uw eigen leefomgeving. U kunt aangeven wat moet blijven, wat ontbreekt of juist zou kunnen veranderen. Met uw inbreng maken we een nieuwe visie. Alvast heel hartelijk dank!

Wat stappen zetten we nog meer?
Om inzichtelijk te krijgen wat belangrijk is voor de nieuwe visie, gaan we daarnaast twee pilots draaien. Eén in Bakhuizen en één in Lemmer. Hier gaan we in gesprek met inwoners, jongeren en kinderen en er worden veldbezoeken georganiseerd. Met het ophalen en inventariseren van alle informatie ontstaan er ‘ontwikkelkaarten’ per wijk of dorpskern. Hierna kijken we of we deze zelfde aanpak ook gemeentebreed gaan organiseren.

Hier vindt u meer informatie en de link naar de enquête. Invullen kan tot 1 oktober. Alvast dank voor uw mening!

Geef een reactie