Buiten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS)

27-08-2022 BALK – Speeltuinen in gemeente De Fryske Marren dragen bij aan een gezonde fysieke leefomgeving voor álle inwoners. Dit uitgangspunt zorgt er voor dat er anders wordt gekeken naar de speelruimte in onze gemeente, zodat de fysieke en sociale aspecten meer tot elkaar komen. De thema’s Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) worden gekoppeld aan de buitenruimte en gaan op die manier handen en voeten geven aan een nieuwe visie speelruimte. Begin volgend jaar wordt er een beslissing gemaakt of deze nieuwe manier van kijken naar de buitenruimte wordt ingevoerd in de hele gemeente De Fryske Marren.

Welke stappen worden er gezet?
De komende tijd wordt uitgewerkt wat BOSS kan brengen en waarom het belangrijk is dit buiten zijn breed te definiëren. Om inzichtelijk te krijgen wat de nieuwe visie in de praktijk zou kunnen brengen gaan er twee pilots draaien. Eén in Bakhuizen en één in Lemmer. Op verschillende schaalniveaus wordt er het gesprek aangegaan met inwoners, jongeren en kinderen en worden er veldbezoeken georganiseerd. Met het ophalen en inventariseren van alle informatie ontstaan er ontwikkelkaarten per wijk of dorpskern.

Wat zou u willen doen? Wat is er nodig? Denk en doe mee en vul de vragenlijst in
Denk en doe mee en vul de vragenlijst in of gebruik de QR-code. Invullen kan snel of uitgebreid en de enquête is anoniem. Door deze vragenlijst De Fryske Marren BOSS in te vullen kunt u laten weten wat u belangrijk vindt. Wat er volgens u ontbreekt. Of wat er juist moet blijven. Invullen kan snel of uitgebreid en de enquête is anoniem.

Met de uitkomsten wordt er een zogenaamde buurtkansenkaart gemaakt voor alle leeftijden. De conclusies van de enquête worden rond november 2022 aan u gepresenteerd.

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Eelco Mur via telefoonnummer 14 05 14 of ons contactformulier. De gemeente dankt u alvast hartelijk voor uw medewerking!

Geef een reactie