Boerenprotesten leveren veel boete’s op

16-08-2022 BALK – Inmiddels zijn er meer dan honderd boeren aangehouden voor het deelnemen aan de boeren protesten. Tot nu toe staat de teller op ruim zeven honderd bekeuringen. Een aantal boeren zit nog vast op verdenking van het plegen van een misdrijf. Daarbij zijn de meest ernstige gevallen poging tot doosdlag of zelfs moord. De boete’s lopen uiteen van €150,- tot nog nader te bepalen geldbedrag boete’s. Het optreden van politie en agenten word echter ook vaker onderzocht en bestraft.

Eind juni en begin juli werden er meerdere snelwegen geblokkeerd. Het bedrag wat hiervoor uitgeschreven word door de politie is €410,-. Ook het afplakken van een kenteken is strafbaar en levert een sanctie van €150,- op. Naast de mensen die al vast zitten worden er ook nog een aantal mensen gezocht voor onder andere het dumpen van afval op de snelwegen en het in brand steken er van.

Geen einde
Het aantal boete’s voor langzaam rijden is op wekelijke basis meer dan verdubbeld. Waren er voor de protesten zeven per week, is dat aantal nu gestegen naar zestien per week. Meeste actievoerders zijn onder de dertig jaar oud. De politie klaagt dat door de protesten ander politiewerk blijft liggen. Volgens een woordvoerder van de politie proberen zij altijd de-escalerend in te grijpen.

Geef een reactie