Boeren zijn kritisch over natuurorganisaties 

25-01-2023 BALK – Veel boeren vinden natuurorganisaties slechte of matige natuurbeheerders. Dit blijkt uit een groot onderzoek ‘Boeren met natuur’ van Agrio onder 1.422 boeren. Van de geënquêteerde boeren noemt 75% natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen matige tot slechte natuurbeheerders. 

Een aantal boeren werkt samen met natuurorganisaties, bijvoorbeeld via het inscharen van vee op natuurterreinen, pacht, en het uitvoeren van onderhoud in natuurgebieden. Deze boeren zijn iets milder over natuurorganisaties: van hen vindt 70% dat de organisaties het niet goed doen. 

Specifiek aan deze groep boeren is gevraagd natuurorganisaties op verschillende onderdelen een rapportcijfer te geven. Gemiddeld geven deze boeren natuurorganisaties een 5,4. Biologische boeren zijn iets positiever en geven een 5,9. Boeren geven vooral lage cijfers voor de onderdelen beheerkwaliteit, maatwerk en beheerinzet. Van alle geënquêteerde boeren kreeg 5% het afgelopen jaar meer vertrouwen in natuurorganisaties. 

In het onderzoek geeft 13% van de ondervraagde boeren aan bereid te zijn om een deel van hun grond om te zetten naar natuur tegen een afwaardeervergoeding en beheercontracten voor minimaal 15 jaar. Hoewel er nog geen duidelijke definitie voor bestaat, geeft 14% van de boeren aan een deel van hun grond om te willen zetten naar landschapsgrond.

Het beleid van de provincies is er via de gebiedsgerichte aanpak op gericht om  rondom natuurgebieden de landbouw extensiever en natuurinclusiever te maken. Uit het onderzoek blijkt dat boeren er vooral de voorkeur aan geven om zelf meer aan agrarisch natuurbeheer te gaan doen. Van de respondenten staat 44% daar voor open, als er een passende vergoeding tegenover staat.

Van de boeren van wie de bedrijfslocatie binnen een zone van 2 kilometer van een natuurgebied ligt, wil 10% het bedrijf eventueel verplaatsen. Een alternatief voor bedrijfsverplaatsing is het ruilen van percelen verder van het natuurgebied af. Daar voelt 23% binnen deze groep wat voor.

Geef een reactie