‘Boeren uitkopen voor lagere stikstofdepositie is weggegooid geld’

05-06-2022 BALK – De 25 miljard euro die het kabinet reserveert voor het ‘vlot trekken’ van de stikstofproblematiek kan veel nuttiger worden besteed, stelt Johan Sliggers, voormalig themacoördinator Verzuring bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een arikel in het Tijdschrift Milieu.

Sliggers vindt dat er verschillend gekeken moet worden naar de emissie van stikstofoxiden en naar de uitstoot van ammoniak. Stikstofoxiden belasten de Nederlandse natuurgebieden veel minder omdat het zich gelijkmatiger verspreidt dan ammoniak. Met name de bijdrage van ammoniak aan de overbelasting van de natuur is nog te hoog.

Landbouwbeleid is naast klimaatbeleid effectief om de stikstofproblematiek vlot te trekken. Sliggers pleit voor het gebruik van economische instrumenten zoals heffingen en subsidies. Hij stelt onder meer voor om een belasting te heffen als een boer per hectare meer dieren houdt dan ecologisch verantwoord is. De opbrengsten daarvan moeten gaan naar omschakeling naar duurzame landbouw.

Ook de Europese landbouwsubsidies moeten naar verduurzaming gaan, en niet als een subsidie per hectare worden uitgekeerd. Verduurzaming van de landbouw en perspectief bieden aan boeren is volgens Sliggers ook goed voor klimaat, biodiversiteit en het landschap in Nederland. De consument kan ook bijdragen door in plaast van dierlijke eiwitten te kiezen voor plantaardige eiwitten in de voeding.

Geef een reactie