Boeren hebben weinig vertrouwen in gebiedsprocessen

09-01-2023 BALK – In een Trendonderzoek waaraan bijna 1.200 boeren deelnamen beantwoordt 10,4% van de respondenten de vraag of gebiedsprocessen het juiste middel zijn om milieuproblemen op te lossen met ‘ja’. Bijna de helft van de boeren beantwoordt de vraag met ‘nee’, terwijl 40% zegt die vraag niet te kunnen geven.

Voor het gebrek aan vertrouwen in de gebiedsprocessen, worden diverse redenen aangedragen. Boeren vinden bijvoorbeeld dat er te veel partijen bij betrokken zijn en het te lang duurt voordat er duidelijkheid ontstaat. Er worden te veel regels van boven opgelegd en er is geen economisch perpectief voor de landbouw. Het blijkt ook dat maar weinig agrariërs bekend zijn met gebiedsprocessen. Van de deelnemers aan het onderzoek volgt 32,3% het proces in de eigen regio, 22,8% zegt dat niet te doen, 27,5% stelt dat er geen gebiedsprocessen in de eigen regio spelen en 7,5% zegt dat die processen nog moeten starten.

Met betrekking tot het Landbouwakkoord dat minister Adema van LNV hoopt te bereiken zegt 45,4% van de ondervraagden vooral te hechten aan duidelijkheid voor een lange termijn. Daarnaast is economisch perspectief voor 27,9% het belangrijkste doel. Het kabinet schetst een aantal transitiepaden waarlangs boeren zouden kunnen verduurzamen. Voor 33,2% gaat de voorkeur uit naar schaalvergroting, 27% denkt aan extensiveren, 19% verwacht te stoppen en 16,3% ziet kansen in verbreding. In biologische productie ziet 9,2% toekomst en voor 6,2% is verplaatsen een optie. Bijna 20% kan uit de lijst van de overheid geen keuze maken.

Geef een reactie