Bijna 40% van de boeren is betrokken bij gebiedsgerichte aanpak

08-08-2022 BALK – In een peiling die werd gehouden onder ruim 1.400 boeren en tuinders zegt 38,6% geheel of gedeeltelijk betrokken te zijn bij de gebiedsgerichte aanpak in de eigen regio. Van de respondenten is 16% daar niet bij betrokken. In het onderzoek geeft 31,5% van de deelnemers aan denken te weten hoe er invloed kan worden uitgeoefend op de gebiedsontwikkeling in de regio en 32% heeft daar geen weet van.

Provincies werken aan gebiedsplannen waarin zij beschrijven hoe ze het natuurherstel per Natura 2000-gebied aanpakken. Zij doen dit in samenwerking met belanghebbenden, onder wie boeren. Alle provincies moesten hun eerste concept in mei 2022 klaar hebben. Het definitieve gebiedsplan moet voor 1 juli 2023 af zijn.

Geef een reactie