BIJ12 ontving in ruim 3 maanden 157 meldingen van vermoedelijke wolvenschade

14-04-2023 BALK – In de periode van 1 november tot en met 15 februari 2023 zijn 157 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren binnengekomen bij BIJ12. In totaal ging het bij 95 meldingen om wolvenschade. De overige meldingen gaven een andere uitslag of moeten nog worden onderzocht. Aan de hand van DNA kon de aanwezigheid van 29 verschillende wolven worden vastgesteld in Nederland. Hiervan waren 7 ‘zwervende’ wolven die op doortocht zijn en op zoek naar een geschikt territorium.

Er zijn 1263 meldingen binnengekomen van vermoedelijke sporen van wolven. De meldingen werden gedaan bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering is belegd bij de Zoogdiervereniging. Bij 664 meldingen is op basis van bewijsmateriaal – zoals DNA-onderzoek op bijvoorbeeld een uitwerpsel – of beeldmateriaal duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging. Van de overige 599 meldingen kon niet worden vastgesteld of dit een wolf betrof. 

Voor het eerst zijn sporen aangetroffen van 7 nakomelingen die in 2022 geboren werden binnen de roedels op de Veluwe en in de regio van Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland. In totaal heeft Nederland nu 4 wolvenroedels. Een roedel bestaat uit een voortplantend paar, hun welpen van dit jaar en de inmiddels volgroeide jongen van vorig jaar. Eén roedel bevindt zich in het grensgebied van Drenthe en Friesland, drie roedels zijn aanwezig verspreid over de Veluwe. Daarnaast zijn er nog vier wolvenparen aanwezig op de Veluwe en één wolvenpaar in Drenthe.

Eén van de wolven die in de afgelopen jaren op de Noord-Veluwe werd geboren lijkt op zoek naar een nieuw territorium in Duitsland. Dit is voor het eerst dat een Nederlandse wolf zich mogelijk wil vestigen in het buitenland. Wanneer deze wolf precies geboren is, is niet duidelijk. Zijn DNA werd voor het eerst in maart 2022 aangetroffen.

Geef een reactie