Bestuursleden gezocht voor Stichting Present De Fryske Marren

09-06-2022 BALK – Van een lid van het bestuur van Stichting Present verwachten wij dat hij of zij:

 • zich herkent in de missie en identiteit van Present en het doel onder artikel 2.2. van de statuten kan onderschrijven
 • achter de visie en werkwijze van Present staat en daar enthousiast van wordt
 • beschikt over een netwerk van relaties
 • gemotiveerd is om een bijdrage te leveren en zich daarvoor wil inzetten

 Eigenschappen en/of vaardigheden:

 • goed kunnen luisteren en analyseren
 • betrouwbaar zijn en afspraken nakomen
 • goede contactuele eigenschappen
 • effectief kunnen onderhandelen (bestuurslid 5)
 • strategisch kunnen denken
 • een zakelijke instelling hebben: toezien of gestelde doelen gehaald worden (met name bestuurslid 1, 2 en 3)
 • om kunnen gaan met wederzijdse afhankelijkheden en tegenstellingen
 • een innovatieve instelling hebben (met name bestuurslid 7)
 • helder en enthousiasmerend communiceren

Per direct zijn we op zoek naar een:  

1.      Secretaris 

 • voorbereiden bestuursvergaderingen in samenspraak met voorzitter
 • versturen van de agenda en vergaderstukken
 • maken van verslag van vergaderingen en actielijst
 • interne en externe communicatie verzorgen.
 • contactpersoon voor Present Nederland
 • aanvragen en verantwoording van subsidies bij gemeente
 • jaarverslag (inhoudelijk) opstellen en jaarverslag plaatsen op website i.v.m. ANBI
 • bestuursbeleid actueel houden
 • archivering (digitaal) verzorgen
 • statuten, huishoudelijk reglement en rooster van aftreden bewaken
 • taakomschrijving bestuur actueel houden
 • wijzigingen doorgeven aan Kamer van Koophandel

 Voor volgende functies zijn vacatures per 1 september:

2.      Bestuurslid fondsenwerven stichtingen

 • jaarlijks aanvragen fondsen doen (selecteren, informeren, aanvragen)
 • verantwoording aan fondsen verzorgen met input van coördinator
 • jaarlijks regelen van plaatsing op bijdragenadvies lijst PKN kerken Friesland
 • jaarlijks met coördinator bezoek brengen aan woningstichtingen vanwege belangrijke financiële bron in kader van relatiebeheer en bestendigen van afspraken
 • voor penningmeester 2e ondertekenaar van overboekingen volgens beleid

3.      Bestuurslid acquisitie bedrijven

 • bedrijven bezoek in samenspraak met de coördinator waarbij het gaat om de vraag op welke manier Present kan ondersteunen bij het waar maken van sociabal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kan door sponsoring en inzet personeel
 • sponsoring door bedrijven verzorgen mogelijk met hulp van andere vrijwilligers acquisitie
 • overeenkomsten met bedrijven sluiten op basis van beleid
 • overeenkomsten doorsturen aan penningmeester voor financiële afhandeling en periodiek op bestuursvergaderingen informatie over stand van zaken
 • (laten) zorgdragen voor relatiebeheer en informatie voorziening

 4.      Bestuurslid Personeelszaken

 • vervullen van werkgeversrol vanuit het bestuur en contactpersoon voor betaalde coördinator
 • jaarlijks functioneringsgesprek voeren namens het bestuur samen met voorzitter met coördinator
 • voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met betaalde personeelsleden
 • actueel houden van personeelsbeleid zoals AVG, VOG en preventiebeleid ongewenste intimiteiten
 • contactpersoon vanuit bestuur voor operationeel team (vrijwilligers), dat coördinator ondersteunt in de organisatie
 • functie en taakomschrijving van coördinator en andere (vrijwillige medewerkers) actueel houden

 5.      Bestuurslid PR en nieuwe ontwikkelingen

 • input voor naamsbekendheid in samenspraak met coördinator
 • verantwoordelijk voor uitingen van PR en huisstijl (website, facebook, nieuwsbrief, folders, storytelling etc)
 • bijdrage leveren aan de nieuwsbrief vanuit het bestuur
 • initiëren van nieuwe operationele activiteiten en mogelijk nieuwe doelgroepen aanboren als maatje van coördinator
 • initiëren van activiteiten gericht op inzet van groepen en verbreden van vaste vrijwilligers die Present mee dragen als maatje van coördinator

Lijkt het je leuk om als bestuurslid aan de slag te gaan? Meld je dan aan als vrijwilliger via deze link, of neem contact op met de medewerkers van VIP!.

Geef een reactie