Bestrijding eikenprocessierups

26-06-2024 BALK – De afgelopen jaren is er een toename te zien van het aantal eikenprocessierupsen in de gemeente. Zoals de naam al doet vermoeden, vind je het dier alleen op eikenbomen waarvan de gemeente ruim 12.000 heeft. De overlast van de eikenprocessierups, en dus de risico’s, wordt veroorzaakt door de nesten. In de nesten is de concentratie van de brandharen het hoogst; gemiddeld 700.000 brandharen per rups. Daarnaast bevinden zich ook de vervellingen van de rupsen en de achtergebleven brandharen. Bij mensen en dieren kan dit irritatie veroorzaken aan de huid, ogen en luchtwegen en leiden tot blaren op de huid. We zetten ons daarom in om dit probleem actief, als preventief te bestrijden, het liefst samen met inwoners.

Preventief bestrijden
In april is de gemeente al begonnen om het aantal eikenprocessierupsen terug te dringen door nestvorming in de risicogebieden te voorkomen. Wanneer er dan toch een nest ontstaat halt de gemeente deze op tijd weg. Met op tijd verwijderen wordt uitvliegen van de eikenprocessievlinder voorkomen en overlast beperkt.

Bij deze bestrijdingsmanier worden de eiken die aan de weg staan bespoten met zogenoemde nematoden. Dit zijn kleine wormachtige beestjes en dus 100 procent biologisch. Ze mogen worden toegepast zonder een toelating binnen de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Ook geldt een vrijstelling van de Flora- en Faunawet. Deze behandeling wordt na twee weken herhaald. Op deze manier wordt de rups bestreden, nog voordat hij schadelijk wordt. Een gespecialiseerd bedrijf voert de werkzaamheden voor ons uit. Daarnaast sporen onze wijkbeheerders de rupsen op en controleren in het voorjaar de eiken. Ontdekken zij een nest, dan hangen ze een waarschuwingslint om de boom. Later worden de nesten weggezogen door middel van een speciale stofzuiger.

Nest gezien?
Heeft u zelf een nest gevonden of heeft u een vermoeden daarvan? Doe dan een melding openbare ruimte. Ook nesten op bomen van particulieren laten we verwijderen. Bedrijven zijn zelf wel verantwoordelijk voor het inschakelen van bestrijdingsspecialisten.