Bekendmakingen week 6 (2023)

10-02-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

09-02-2023 – Rectificatie: Midstraat 13 te Joure: weigering vergunning tijdelijk plaatsen van een geldautomaat (OV 20220700/7354935)

09-02-2023 – Stembureaus Verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân, Wetterkip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland

09-02-2023 – Locaties 13 verkiezingsborden gemeente De Fryske Marren verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân, Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland

09-02-2023 – Prinses Irenestraat 26 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakopbouw (OV 20230083)

08-02-2023 – Voorstreek 120 te Sloten: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230010)

08-02-2023 – Wieldyk 11 te Mirns: aanvraag vergunning herbouwen van een schuur (OV 20230075)

08-02-2023 – Hoge Dijk 44 te Sintjohannesga: verleende vergunning vervangen van de garagedeur d.m.v. een kozijn met 2 ramen en onderpanelen (OV 20230002/)

08-02-2023 – Wilhelminastraat 29 A te Balk: aanvraag vergunning vervangen van het bestaande dak van een berging (OV 20230080)

08-02-2023 – Kooilaan 16 te Joure: aanvraag vergunning toevoegen van een extra verdieping (OV 20230011)

08-02-2023 – De Polle te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/A/9619): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van 28 appartementen (OV 20220449)

08-02-2023 – Bestemmingsplan Sondel – Beuckenswijkstraat 48

08-02-2023 – It Kromme Far 59 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230081)

08-02-2023 – Pontdyk 8 e te Langweer: aanvraag vergunning vervangen van de damwand en uitgraven van grond t.b.v het vergroten van de insteekhaven (OV 20230082)

08-02-2023 – Kooilaan 26 te Joure: verleende vergunning bouwen van een woning met bijbehorende gebouwen (OV 20220422/)

08-02-2023 – Boarnsweachsterdyk 25 te Boornzwaag: verleende vergunning realiseren van vervangende nieuwbouw (OV 20210662/)

08-02-2023 – Scharsterlaan 3 te Boornzwaag: aanvraag vergunning plaatsen van een schuur in de tuin (OV 20230074)

08-02-2023 – Pasveer 3 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van 9 cameramasten op een transformatorstation van Liander (OV 20230077)

08-02-2023 – Huisterheide 1 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220787/)

08-02-2023 – Fonteinwei 5 te Oudemirdum: aanvraag vergunning vervangen van het bijgebouw (OV 20220676)

08-02-2023 – Besluit hogere grenswaarde Molenweg 10 in Oosterzee

08-02-2023 – Strjitwei 10 te Tjerkgaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen een winput (OV 20220682)

08-02-2023 – Trekkersweg 1 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning vervanging van de woning en koppeling van de stal aan de woning (OV 20230084)

08-02-2023 – Smak 27 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230031/)

08-02-2023 – Koets 8 te Rottum: verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20220478/)

08-02-2023 – De Warren 29 te Joure: verleende vergunning oprichten van een aanbouw aan de woning (plaatsen van een slaap- en badkamer unit achter de woning) (OV 20

08-02-2023 – Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen De Fryske Marren 2023

07-02-2023 – Voorgenomen verkoop van grond met opstal door de gemeente De Fryske Marren aan stichting Dynhus.

06-02-2023 – Voornemen aangaan overeenkomsten percelen landbouwgrond

03-02-2023 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 8 februari 2023

Geef een reactie