Bekendmakingen week 50 (2022)

16-12-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

15-12-2022 – Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

15-12-2022 – Tolhûswei 5 d te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijf (OV 20220582)

15-12-2022 – Verordening rioolheffing 2023

15-12-2022 – Verordening afvalstoffenheffing 2023

15-12-2022 – Slachtedyk 7 b te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen van de semi mobiele bootkraan door een vaste kraan (OV 20220650)

15-12-2022 – Verordening forensenbelasting 2023

15-12-2022 – Verordening watertoeristenbelasting 2023

15-12-2022 – Verordening veergelden 2023

15-12-2022 – Verordening liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2023

15-12-2022 – Verordening precariorechten 2023

15-12-2022 – Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023

15-12-2022 – Verordening brug- en sluisgelden 2023

15-12-2022 – Verordening toeristenbelasting 2023

15-12-2022 – Langwarderdyk 16 0059 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een recreatiewoning (OV 20220648)

15-12-2022 – Verordening marktgelden 2023

15-12-2022 – Verordening reinigingsrechten 2023

15-12-2022 – Verordening precariobelasting 2023

15-12-2022 – Verordening leges 2023

15-12-2022 – Verordening havengelden 2023

15-12-2022 – De Grie 30 te Sint Johannesga: verleende evenementenvergunning houden van oudjaarsavondviering op zaterdag 31 december 2022 (EV 20220126)

14-12-2022 – Heaburgen 28 te Nijemirdum: verleende vergunning plaatsen van een kleine agrarische windturbine (OV 20220443/)

14-12-2022 – Iwert 9 te Wijckel: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine windmolen (OV 20220770)

14-12-2022 – De Bolten 2 te Tjerkgaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220165)

14-12-2022 – Raadhuisstraat 42 te Balk: aanvraag vergunning aanpassen van de bovenverdieping om deze geschikt te maken voor kinderopvang (OV 20220773)

14-12-2022 – de Brink, Oudemirdum: verleende standplaatsvergunning (SV 20220028)

14-12-2022 – Flueskamp 1 te Haskerhorne: aanvraag vergunning herbouwen van de paardenstal en wagen berging (OV 20220328)

14-12-2022 – Verkeersbesluit in verband met het houden van oudjaarsavondviering op locatie De Grie 30 te Sint Johannesga (EV 20220126)

14-12-2022 – Bestemmingsplan Meenscharweg 5 Joure (ongewijzigd vastgesteld)

14-12-2022 – De Molier 17 en 19 te Langweer: verleende vergunning isoleren aan de buitenzijde 2 woningen (OV 20220594/)

14-12-2022 – Tsjûkemarwei 2 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20220595/)

14-12-2022 – Rectificatie publicatiedaum: Boekebeamstrjitte14 tm 20 (even) te Lemmer: verleende vergunning bouwen van vier woningen (OV 20220490/)

14-12-2022 – Trekkersweg 1 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine windmolen (OV 20220570)

14-12-2022 – Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie De Fryske Marren 2023

14-12-2022 – Hoitebuorren 12 te Nijemirdum: verleende vergunning plaatsen van een kleine agrarische windturbine (OV 20220553/)

14-12-2022 – Fahrenheitweg 3 te Joure – Kadastrale aanduiding: LWR02/N/404: aanvraag vergunning oprichten van een bedrijfspand met inpandige bedrijfswoning (OV 20210768)

14-12-2022 – Pier Panderstraat 9 te Joure: verleende vergunning vergroten van de kapconstructie (OV 20220440/)

14-12-2022 – Middenweg 125 te Bantega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220080)

14-12-2022 – It Sûd 32 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1590): verleende vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20220331/)

14-12-2022 – Sondelerdyk 3 A te Sondel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220159)

14-12-2022 – Fonteinwei 12 15 te Oudemirdum: verleende vergunning vergroten van de recreatiewoning (OV 20220721/)

14-12-2022 – It Súd 26 te Broek: aanvraag vergunning realiseren van een vrijstaande woning (wijzigen van eerder verleende vergunning OV 20210564) (OV 20220775)

14-12-2022 – Tolhûswei 11 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220166)

14-12-2022 – Seine 2 82 te Terherne: verleende vergunning vervangen en vernieuwen van een recreatiewoning (OV 20220551/)

14-12-2022 – Hoge Dijk 64 te Sint Johannesga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220163)

14-12-2022 – Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220161)

14-12-2022 – Sewei 3 te Joure: verleende evenementenvergunning houden van een kerstmarkt ten behoeve van de ambtenaren en bestuurders van de gemeente de Fryske Mar

14-12-2022 – Kwekerijweg 1 te Rohel: aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfsruimte (OV 20220401)

14-12-2022 – Molewei te Sint Nicolaasga: verleende standplaatsvergunning (SV 20220027)

14-12-2022 – Kievit 8 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een opbouw op de bestaande garage (OV 20220776)

14-12-2022 – Westein 2 te Balk: verleende vergunning verbouwen van de woning; isoleren van de bestaande kap en vervangen van de kozijnen (OV 20220609/)

14-12-2022 – Iwert 9 te Wijckel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220162)

14-12-2022 – Prof Titus Brandsmaweg 6 a te Joure: verleende vergunning verbouwen van het voormalig schoolgebouw tot appartementen (OV 20220038/)

14-12-2022 – Wilhelminastraat 74 te Balk: aanvraag vergunning herbouwen op een andere locatie van een vrijstaand bijgebouw t.b.v legalisatieverzoek (OV 20220508)

14-12-2022 – Verkoop bij inschrijving

13-12-2022 – Verordening bedrijveninvesteringszone kernwinkelgebied Joure

09-12-2022 – Aanwijzingsbesluit Toezichthouders

Geef een reactie