Bekendmakingen week 4 (2023)

27-01-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

26-01-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Joure Wyldehoarne 4 fase 1 inclusief ontwerp welstandsontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

26-01-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit intrekking GPP op kenteken – Joure

26-01-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit intrekking GPP op kenteken – Echtenerbrug

26-01-2023 – Middenweg 15 te Bantega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230007)

25-01-2023 – Buorren 2 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een zestal chalets- recreatiewoningen op het Waterpark Oan ‘e Poel (OV 20230037)

25-01-2023 – Kooilaan 26 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een woning met bijbehorende gebouwen (OV 20220422)

25-01-2023 – Stinsenwei 17 A te Harich: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20220646)

25-01-2023 – Vegelinsweg 38 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230012)

25-01-2023 – Kadijk 11B te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van inpandige woning (OV 20230047)

25-01-2023 – Vissersburen 43 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een daktoegang d.m.v. een dakluik (OV 20230044)

25-01-2023 – Industrieweg 19 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een sanitair gebouw boven het water en het bestaande sanitair gebouw demonteren (OV 20230038)

25-01-2023 – Lyklamawei 36 te Nijemirdum: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen op zijkant dak (OV 20230052)

25-01-2023 – Langwarderdyk 16 0059 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning bouwen van een recreatiewoning (OV 20220648/)

25-01-2023 – Kadastrale aanduiding: (NEK/00K992) Zonnepark Sinnefjild de Ekers: aanvraag vergunning aanleggen van een tijdelijke dam voor tijdens de bouwperiode van het zonneveld (OV 20230034)

25-01-2023 – Stinsenwei 11 te Harich: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230008)

25-01-2023 – Duimstraat 77 te Echtenerbrug: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning splitsen van de woning in een 2 onder 1 kap woning (OV 20220527)

25-01-2023 – Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning het oprichten en in werking hebben van een grondgebonden geitenhouderij ter inzage (OV 20220196)

25-01-2023 – De Burde 16 te Bakhuizen: aanvraag vergunning bouwen van een kantoorpand (OV 20230050)

25-01-2023 – Achterom 90 te Sloten: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20230051)

25-01-2023 – Sondelerdyk 3 A te Sondel: verleende vergunning bouwen van een nieuwe veldschuur (OV 20220516/)

25-01-2023 – Lemsterpad 2 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van 30 zonnepanelen (OV 20220740)

25-01-2023 – Bakwei 1 A te Bakhuizen: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20230042)

25-01-2023 – Doumastate 1 a te Langweer: verleende vergunning veranderen van de functie in een B&B groepsaccommodatie (fase 2) (OV 20220685/)

25-01-2023 – Ontwerpwijzigingsplan Oudehaske – Lange Ekers 14

25-01-2023 – Middenweg 68 te Bantega: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20230048)

25-01-2023 – It Kromme Far 93 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een boothuis (OV 20230045)

25-01-2023 – Boarnsweachsterdyk 15 te Boornzwaag: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230011)

25-01-2023 – Oude Postweg 46 te Rottum: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220480)

25-01-2023 – Meerweg 4 te Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230005)

25-01-2023 – Omgevingsvisie gemeente De Fryske Marren

Geef een reactie