Bekendmakingen week 39 (2022)

30-09-2022 BALK– Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

30-09-2022 – Agenda Petear

30-09-2022 – Middenweg 160 te Bantega: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een windmolen (OV 20220384)

29-09-2022 – De Stikels 4 te Tjerkgaast: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een windmolen (OV 20220621)

29-09-2022 – Vegelinsweg 48 te Vegelinsoord: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een windmolen (OV 20220400)

29-09-2022 – rectificatie adres: De Molier 17 en 19 te Langweer aanvraag vergunning isoleren aan de buitenzijde (OV 20220594)

29-09-2022 – Hollandiastraat 50 te Scharsterbrug: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning (OV 20220446)

29-09-2022 – Eigen Haard 42 te Balk: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20220512)

28-09-2022 – Jan Schotanuswei 11 te Oudemirdum: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210873)

28-09-2022 – Sondelerleane 2 te Sondel: aanvraag vergunning recreatief gebruiken van een bestaande woning (OV 20220423)

28-09-2022 – Straatweg 21 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van in slechte staat verkerende delen, beton reparatie en onderhoud. Vervangen van enkel glas en aanpassen van de kozijnen.

28-09-2022 – Elderskar 9 te Elahuizen: aanvraag vergunning bouwen van een dakkapel op de vakantiewoning (OV 20220364)

28-09-2022 – Gaestdyk 66 BY te Tjerkgaast: aanvraag vergunning wijzigen situering bedrijfswoning (OV 20220611)

28-09-2022 – Fonteinwei 12 15 te Oudemirdum: verleende vergunning bouwen van een aanbouw (OV 20220605/)

28-09-2022 – Boekebeamstrjitte 17 t/m 23 (oneven) te Lemmer: verleende vergunning bouwen van een 4 onder 1 kap woning (OV 20220259/)

28-09-2022 – Straatweg 71B te Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/D/3207): verleende vergunning plaatsen van een damwand en het aanleggen van een uit-/inrit (OV 20220470)

28-09-2022 – Lange Jerden 2 te Sloten: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220127)

28-09-2022 – Verkeersbesluit in verband met het houden van Krystmerke Westerein Harich

28-09-2022 – Hoitebuorren 12 te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220122)

28-09-2022 – Vogelzangwei 3 te Wijckel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220125)

28-09-2022 – Kwekerijweg 2 te Rohel: verleende vergunning realiseren van een nieuwe kapschuur (OV 20220590/)

28-09-2022 – Geert Knolweg 41 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20220439/)

28-09-2022 – Eigen Haard 42 te Balk: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220128)

28-09-2022 – Pontdyk 8 te Langweer: verleende evenementenvergunning houden van een sloeproeiwedstrijd op de Langwarder Wielen op 1 oktober 2022, Nationale Zeilscho

28-09-2022 – Leise Leane 12 te Rijs: aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20220402)

28-09-2022 – Tsjamkedykje 10 Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220060)

28-09-2022 – Bogermanstraat 3 te Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220061)

28-09-2022 – Straatweg 71B te Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/D/3207): ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220123)

28-09-2022 – Bestemmingsplan Oudemirdum – Kooilaan 3

28-09-2022 – Doniapark 132 te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van een uitbreiding bij de recreatiewoning (OV 20220616)

28-09-2022 – Midstraat 86 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van nieuwe kozijnen en vervangen van het enkel glas in HR+++glas (OV 20220608)

28-09-2022 – Straatweg 11 te Follega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220124)

28-09-2022 – Fjildwei 11 te Akmarijp: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220129)

28-09-2022 – Industrieweg 16 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220126)

28-09-2022 – Midstraat 35/35A te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een pakhuis/opslagruimte (OV 20220607)

28-09-2022 – Gemini 4 A te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van huidige dakkapel voor een grotere (OV 20220598)

28-09-2022 – de Hege Fonnen, Betelgeuze 2, 8531 MV Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20220022)

28-09-2022 – Haulsterweg 14 te Haskerhorne: verleende vergunning bouwen van een carport (OV 20220577/)

28-09-2022 – Parkeerterrein Sinnebuorren in Joure: verleende standplaatsvergunning (SV 20220023)

28-09-2022 – Westerein te Harich: verleende evenementenvergunning houden van Krystmerke Westerein Harich op zaterdag 10 en zondag 11 december 2022 (inclusief verke

28-09-2022 – Lytse Jerden 2 te Wijckel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220121)

28-09-2022 – Troelstraweg 21 te Teroele: verleende vergunning herbouwen van de stelpboerderij (OV 20220210/)

28-09-2022 – nabij Buorren 24 te Terherne: verleende vergunning plaatsen van een kunstwerk (OV 20220575/)

28-09-2022 – Strand van Lemmer: verleende evenementenvergunning houden van Strandcross Lemmer op het strand van Lemmer op 8 oktober (EV 20220113)

28-09-2022 – Tsjûkemarwei 2 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220119)

28-09-2022 – Strikel 5 te Terherne: RECTIFICATIE publicatie aanvraag (OV 20220120)

28-09-2022 – Gemini 4 A te Lemmer: verleende vergunning vervangen van huidige dakkapel voor een grotere (OV 20220598/)

28-09-2022 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van een strandmotorcross op het strand van Lemmer (EV 20220113)

26-09-2022 – Beleidsregels kennismakingsperiode Participatiewet De Fryske Marren 2022

26-09-2022 – Inspraak herinrichting Zuiderzeestraat fase 2 in Lemmer

Geef een reactie