Bekendmakingen week 34 (2022)

26-08-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

26-08-2022 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 31 augustus 2022

26-08-2022 – Sietze Hepkemalaan/Scharleijen Sint Nicolaasga (Kadastraal: LWR02/S/24): aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfswoning, bedrijfsgebouw en pluktuin (OV 20220552)

25-08-2022 – Prof Titus Brandsmaweg 6 a te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van het voormalig schoolgebouw tot appartementen (OV 20220038)

25-08-2022 – Geert Knolweg 64 te Joure: verleende vergunning plaatsen van EV-laadplekken (OV 20220408/)

24-08-2022 – Elahuizen (Kadestrale aanduiding: BAL00/O/314): aanvraag vergunning bouwen van een faunatoren (OV 20220547)

24-08-2022 – Röntgenweg 8 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een vlaggenmast (OV 20220549)

24-08-2022 – Bovenkruier 30 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/A/0): ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220096)

24-08-2022 – start en finish bij Sporthal de Woudfennen: verleende evenementenvergunning houden van de Jouster Merkeloop (EV 20220085)

24-08-2022 – De Kampen 1 te Delfstrahuizen: verleende evenementenvergunning organiseren van feestweek Echtenerbrug (EV 20220061)

24-08-2022 – Sansleatbrege te Terherne: verleende geluidsontheffing verkortetoelichting (GO 20220008)

24-08-2022 – Harichsterdyk 56 te Harich: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220548)

24-08-2022 – Dubbelstraat in Sloten: verleende evenementenvergunning het houden van de onbeperkte elfstedentocht gedurende 5 dagen (EV 20220037)

24-08-2022 – Herenweg te Oosterzee: aanvraag vergunning baggeren van de haven Oosterzee en het aanleggen van een weilanddepot t.b.v. het tijdelijk ops

24-08-2022 – Hege Gerzen in Oudemirdum: verleende evenementenvergunning organiseren van een Slow triatlon op 10 september 2022 (EV 20220070)

24-08-2022 – Hollandiastraat 50 te Scharsterbrug: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220094)

24-08-2022 – Sewei 3 te Joure: verleende vergunning plaatsen zonnepanelen op talud (OV 20220501/)

24-08-2022 – Röntgenweg 8 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een vlaggenmast (OV 20220549/)

24-08-2022 – Straatweg 84 en Taanderij 7 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woon unit. (OV 20220430)

24-08-2022 – De Stikels 4 te Tjerkgaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220095)

24-08-2022 – Meerweg 14 te Ouwster-Nijega: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20220481/)

24-08-2022 – Agenda Petear

22-08-2022 – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Noord -2017’, gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

Geef een reactie