Bekendmakingen week 3 (2023)

20-01-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

20-01-2023 – Omgevingsvisie gemeente De Fryske Marren

20-01-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 52D en ontwerpbesluit Hogere waarde geluid

19-01-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Nijemirdum – Hoitebuorren 23 en ontwerpbesluit Hogere waarde geluid

19-01-2023 – Iwert 9 te Wijckel: verleende vergunning plaatsen van een kleine agrarische windmolen (OV 20220770/)

18-01-2023 – Oordenwei 6 te Kolderwolde: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230005)

18-01-2023 – Scharleijen 5 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230009)

18-01-2023 – Straatweg 52 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230001)

18-01-2023 – Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230004)

18-01-2023 – Beuckenswijkstraat 28 38 te Sondel: verleende vergunning uitbreiden van de recreatiewoning (OV 20220785/)

18-01-2023 – Smak 27 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230031)

18-01-2023 – Midstraat 53 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230004)

18-01-2023 – van Swinderenstraat 12 te Balk: verleende vergunning plaatsen van 25 zonnepanelen en verwijderen schoorsteen (OV 20230014/)

18-01-2023 – Novacplein 1 te Oosterzee: aanvraag vergunning verbouwen van de bestaande winkel tot 3 appartementen met bergingen (OV 20230019)

18-01-2023 – Brugstraat 1 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een PostNL Pakket- en briefautomaat tegen de gevel van Leger des Heils (OV 20220579/)

18-01-2023 – Koaiwei 5 te Bakhuizen: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230006)

18-01-2023 – Kooisloot 12 te Bantega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230007)

18-01-2023 – Koaiwei 5 te Bakhuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220754)

18-01-2023 – Hoofdweg 3 te Echten: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen op het platte dak (OV 20230027)

18-01-2023 – Haulsterweg 3 te Haskerhorne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230002)

18-01-2023 – De Hege Bouwen 2 A te Nijemirdum: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230003)

18-01-2023 – Spannenburgerdyk 10 te Tjerkgaast: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen op de grond (OV 20220793/)

18-01-2023 – Bosruiter 48 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230010)

18-01-2023 – Langestreek 22 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20230023)

18-01-2023 – Oordenwei 6 te Kolderwolde: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220743)

18-01-2023 – Koestraat 27 te Sloten: aanvraag vergunning wijzigen Zuid-West gevel (OV 20230021)

18-01-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer

17-01-2023 – Agenda raadsvergadering

17-01-2023 – Exploitatiebijdrage 2023-2024 Sportbedrijf De Fryske Marren

Geef een reactie