Bekendmakingen week 20 (2023)

19-05-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

19-05-2023 – Prinses Irenestraat 24 te Joure: weigering vergunning realiseren van een dakopbouw (OV 20230064)

19-05-2023 – feestterrein naast Jousterweg 14 te Haskerhorne: verleende evenementenvergunning houden van Dorpsfeest Haskerhorne van donderdag 8 juni tot en met zon

17-05-2023 – Scheen 65 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de kapconstructie en uitbreiden woning (OV 20220717/)

17-05-2023 – Hoge Dijk 11 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (OV 20230300)

17-05-2023 – Sondel, Sondelerleane 2: het recreatief mogen gebruiken van een bestaande woning (OV 20220423)

17-05-2023 – Meenscharweg 5 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230298)

17-05-2023 – E A Borgerstraat 106 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een schutting (OV 20230289)

17-05-2023 – Buorren 43 te Terherne: verleende terrasvergunning (TV 20230007/)

17-05-2023 – Westend 9 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning slopen en herbouwen van de huidige woonboerderij (OV 20230293)

17-05-2023 – Huisterheide 7 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van 12 vrijstaande woonunits en 2 geschakelde sanitaire units op het parkeerterrein v

17-05-2023 – Verkeersbesluit in verband met het houden van een dorpsfeest (Bakhúster feest) (OV 20230043)

17-05-2023 – Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel: verleende vergunning bouwen van een overkapping over bestaande sleufsilo’s (OV 20230186/)

17-05-2023 – de Boegen te Oudemirdum: aanvraag vergunning realiseren van 10 particuliere woningen binnen een CPO project (OV 20230066)

17-05-2023 – Molier 8 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning oprichten van een appartement op de verdieping van een bedrijfsgebouw (OV 20220578)

17-05-2023 – Vegelinsweg 46 te Vegelinsoord: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen langs de rand van het erf (OV 20230158/)

17-05-2023 – Vegelinsweg 34 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230066)

17-05-2023 – Tramweg 16 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiding van het bestaande pand (OV 20230112/)

17-05-2023 – Verkeersbesluit i.v.m. het houden van het Iepenloftspul te Bantega

17-05-2023 – bij de Kolk op het eind van de Middenweg te Bantega: verleende evenementenvergunning houden van het iepenloftspul Bantega “Sunderes” van donderdag 8 j

17-05-2023 – Koningin Julianalaan 16 te Joure: aanvraag vergunning kappen van 2 bomen (OV 20230295)

17-05-2023 – Lemsterpad 1 te Lemmer: verleende evenementenvergunning 100-jarig Jubileum V.V. Lemmer vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni 2023 (EV 20230034)

17-05-2023 – Skûtsje 8 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een uitbouw t.b.v. een praktijkruimte voor een pedicuresalon (OV 20230299)

17-05-2023 – De Scharcamp, de Hofcamp en de Finne te Joure: aanvraag vergunning bouwen van 46 woningen (OV 20230291)

17-05-2023 – Bakhuizen: verleende evenementenvergunning houden van een dorpsfeest (Bakhúster feest) van woensdag 14 juni tot en met zondag 18 juni 2023 (EV 20230043)

17-05-2023 – Meerenstein te Wijckel: verleende evenementenvergunning houden van het dorpsfeest Wijckel (EV 20230038)

17-05-2023 – Binnendyk 36 te Rottum: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20230282/)

17-05-2023 – Subsidieregeling “Witgoed ruil”

17-05-2023 – Meerweg 3 te Balk: verleende terrasvergunning (TV 20230009/)

17-05-2023 – Agenda raadsvergadering

16-05-2023 – Jannahoeve 2 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een tuinkamer in de achterhoek van de tuin (OV 20230109)

15-05-2023 – Verkeersbesluit in verband met het houden van het dorpsfeest Bantega

15-05-2023 – IJsselmeer en Plattedijk 2 te Lemmer: verleende evenementenvergunning organiseren van de Bokking race op het IJsselmeer met de prijsuitreiking in het clubgebouw WSV de Zevenwolden (EV 20230067)

15-05-2023 – Pampusstraat 1 en 3 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/A/4109): verleende vergunning bouwen van 2 woningen (OV 20230128)

15-05-2023 – Buorren 75 te Elahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning legaliseren van het deel van de gerealiseerde loods (OV 20230205)

15-05-2023 – Vegelinsweg 46 te Vegelinsoord: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen langs de rand van het erf (OV 20230158)

15-05-2023 – Houtvaartweg 77 0057 (nummer 23) te Boornzwaag: verleende vergunning plaatsen van een overkapping (OV 20230155)

15-05-2023 – Jachtlustweg 8 te Wijckel: verleende vergunning vergroten van de kap (OV 20230179)

15-05-2023 – Sondelerleane 5 te Sondel: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een daktoegang d.m.v. een dakluik (OV 20230091)

15-05-2023 – Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel: verleende vergunning bouwen van een overkapping over bestaande sleufsilo’s (OV 20230186)

15-05-2023 – Industrieweg 19 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een sanitair gebouw boven het water en het bestaande sanitair gebouw demonteren (OV 20230038)

15-05-2023 – Koarte Ekers 3 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een uitbreiding tbv de melkrobots (OV 20230170)

15-05-2023 – Ontwerpwijzigingsplan Rotsterhaule – Kampweg 3

Geef een reactie