Bekendmakingen week 15 (2023)

14-04-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

14-04-2023 – Opheffing van het adres in Nederland

14-04-2023 – Nieuwburen 36 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van reclame (OV 20230237/7718555 )

13-04-2023 – Minne Jeltesstrjitte 25 te Balk: aanvraag vergunning realiseren van erfafscheiding met klimop en kleine houten overkapping (OV 20230194)

13-04-2023 – Vegelinsweg 5 c te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een verzamelcontainer voor het opslaan van asbesthoudend afval (OV 20230229/7709237)

13-04-2023 – Straatweg 78 A te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een woning en bedrijfspand (OV 20230224/7675795)

13-04-2023 – Hoofdweg 24 te Echten: aanvraag vergunning uitbreiden van het restaurant door terras aan de achterzijde van het restaurant geheel te overkappen (OV 20230195)

13-04-2023 – de Wilster 1 t/m 23 te Joure (kadastrale aanduiding: Jre00/D/4521): aanvraag vergunning bouwen van 12 woningen (OV 20230199)

13-04-2023 – Ige Galamawei te Oudega (kadastrale aanduiding: BAL00/O/1350): aanvraag vergunning plaatsen van een zwaluwhotel (OV 20230200)

13-04-2023 – Bisschopsweg 5 te Rotstergaast: aanvraag vergunning dempen van een tussensloot (OV 20230230/7709799)

13-04-2023 – Tsjûkemarwei 2 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning aanleggen van een 2e inrit bij het bedrijf (OV 20230192)

13-04-2023 – Leeuwarderweg 27 te Snikzwaag: aanvraag vergunning realiseren van een minicamping (OV realiseren van een minicamping, OV 20230218/7693063)

13-04-2023 – Legemeersterweg 1 B te Legemeer: aanvraag vergunning het plaatsen van 12 geschakelde woonunits en 2 geschakelde sanitaire units (OV 20230234/7713899)

13-04-2023 – Harich, Trophornsterweg 2: het realiseren van 6 trekkershutten en 4 chalets (OV 20210516)

13-04-2023 – Streek 4 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning renoveren van de monumentale schuur (OV 20230214/7688911 )

13-04-2023 – It Noard 117 te Broek: aanvraag vergunning aanbrengen van oppervlakteverharding en het realiseren van een insteekhaven (OV 20230209/7678309 )

13-04-2023 – Buorren 75 te Elahuizen: aanvraag vergunning legaliseren van het deel van de gerealiseerde loods (OV 20230205)

13-04-2023 – Midstraat 109 te Joure: aanvraag vergunning opsplitsen van de bestaande woning (OV 20220774)

13-04-2023 – Binnendyk 42 te Rottum: aanvraag vergunning plaatsen van een mono-mestvergistingsinstallatie voor kleinschalige duurzame energieopwekking (OV 20230223/7695649 )

13-04-2023 – Middenweg 111 te Bantega: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20220507)

13-04-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van een tentfeest bij de Brio Race

13-04-2023 – De Burde 26 0001 te Bakhuizen: aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfsverzamelgebou (OV 20230207/7685297)

13-04-2023 – Zijlroede 24 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van het hoofgebouw, deels aan de zijkant en deels aan de achterkant (OV 20220777)

13-04-2023 – Jeen Hornstraweg 15 te Wijckel: aanvraag vergunning plaatsen van een mono-mestvergistingsinstallatie (OV 20230225/7695753)

13-04-2023 – Koningin Julianalaan 16 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de bestaande supermarkt en vernieuwen van de bestaande snackbar (OV 20230241/7717367)

13-04-2023 – Langebaan 12 te Bakhuizen: aanvraag vergunning : het plaatsen van een prefab container met bergfunctie als doel (OV 20230215/7690943 )

13-04-2023 – Roggemolenstraat te Joure (kadastrale aanduiding: Jre00/A/2516): aanvraag vergunning realiseren van nieuwe huurwoningen (OV 20220532)

13-04-2023 – Verkeersbesluit in verband met het houden van Balk Vaart

13-04-2023 – Scheen 65 te Joure: aanvraag vergunning vervangen van de kapconstructie (OV 20220717)

13-04-2023 – Straatweg 29 te Follega: aanvraag vergunning vervangen van de bovenbouw van de ligboxenstal (OV 20230201)

13-04-2023 – It Súd 30 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230217/7693311 )

13-04-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van feestweek Oosterzee

13-04-2023 – Geelgietersstraat 1 te Joure: aanvraag vergunning verduurzamen van pakhuisje Keverling en geboortehuisje Douwe Egberts (OV 20230196)

13-04-2023 – Star Numanwei 7 te Oudemirdum: aanvraag vergunning vervangen van de bestaande achter entree en het plaatsen van zonnepanelen (OV 20230204)

13-04-2023 – Huisterheide 3 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning herbouwen van een woning (OV 20220767)

13-04-2023 – Kempenaerlaan 7 BY te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning het uitbreiden van de woning (wijziging op de afgegeven vergunning OV 20210863) (OV 20230216/7692391 )

13-04-2023 – Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022 De Fryske Marren

12-04-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: R. Beentjes

12-04-2023 – De Steke 12 te Bakhuizen: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf) windturbine (OV 20230029)

11-04-2023 – Noed 13 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20230085)

11-04-2023 – Buorren 2 te Terkaple: verleende vergunning snoeien/toppen van 2 bomen (OV 20230130)

11-04-2023 – Agenda raadsvergadering

11-04-2023 – Straatweg 84 te Lemmer: verleende vergunning bouwen van een bedrijfswoning (OV 20230028)

11-04-2023 – Heerenwal 55 te Sloten: verleende vergunning wijzigen/verkleinen van een bijgebouw (OV 20230041)

11-04-2023 – Mandaat door college

11-04-2023 – Master Bodestrjitte te Nijemirdum: verleende evenementenvergunning organiseren van Koningsdag op donderdag 27 april 2023 (EV 20230060)

11-04-2023 – Straatweg 84 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit tijdens de bouw van bedrijfswoning en bedrijfsloods (OV 20220723)

11-04-2023 – Utbuorren 49 te Terherne: verleende vergunning plaatsen van een kleine windmolente Terherne (20230073)

11-04-2023 – Plus Siemonsma parkeerterrein te Balk : verleende evenementenvergunning Speciaal Bier Festival Balk (EV 20230035)

Geef een reactie