Bedrijven met weidegang hebben een hogere liquiditeitsmarge

04-07-2024 BALK – Van de melkveebedrijven past 87,9% een vorm van beweiding toe. De resultaten van bedrijven die weiden en niet weiden naast elkaar gezet en daarbij gekeken naar de gemiddelde resultaten van de jaren 2021, 2022 en 2023. Er bleek een verschil van 2,48 euro per 100 kilo melk in het saldo in het voordeel van de bedrijven mét weidegang. De liquiditeitsmarge van bedrijven die weiden was 1,30 euro per 100 kilogram melk hoger.

De bedrijven die weiden zijn kleiner van omvang dan de bedrijven die niet weiden. Ook hebben de bedrijven die weiden een lagere intensiteit per hectare en de melkproductie per koe ligt 602 kilogram lager, met wel iets hogere vet- en eiwitgehaltes. In de cijfers voor het ureumgetal scoren ze iets hoger, maar het verschil bedraagt maar 0,49 punt.

Er blijkt geen verschil in eigen voerkosten, waarbij de bedrijven met weidegang wel minder voer aankopen vanwege de lagere intensiteit. Hierdoor liggen de totale voerkosten op bedrijven die weiden 1,21 euro per 100 kilogram melk lager. De melkprijs van de weidebedrijven ligt 1,58 per 100 kilogram melk hoger, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een hogere toeslag op de melkprijs. In combinatie met lagere kosten resulteert dit in een hoger saldo van 2,48 euro per 100 kilo melk in het voordeel van de bedrijven mét weidegang.

De niet-toerekenbare kosten liggen op een redelijk vergelijkbaar niveau, waardoor de bedrijven met weidegang een hoger bruto-overschot kennen met een verschil van 2,20 euro per 100 kilogram melk. Omdat de lasten voor huur, afschrijving en rente ongeveer op hetzelfde niveau liggen, is de kasstroom met 2,10 euro per 100 kilo melk in het voordeel van de bedrijven die weiden.

De privé-uitgaven inclusief betaalde belasting liggen op de bedrijven die weiden 0,94 euro per 100 kilo melk hoger. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat weidebedrijven meer arbeid per 100 kilogram melk nodig hebben ten opzichte van bedrijven die niet weiden. De voorsprong in de kasstroom neemt hierdoor af. Uiteindelijk resulteert het in een hogere liquiditeitsmarge van 1,30 euro per 100 kilogram melk voor bedrijven die weiden.