Banken voorzien stijging in prijs van landbouwgrond

29-06-2024 BALK – Op korte termijn is een stabiele tot licht stijgende agrarische grondprijs het meest waarschijnlijk, met maximaal 5%. Voor de middellange termijn verwachten analisten van de verschillende banken dat de stijging doorzet op basis van de factoren die grondprijzen beïnvloeden. Het te koop staande aanbod van grond stijgt naar verwachting beperkt, terwijl de vraag overeind blijft, zeker vanuit de niet-agrarische kopers.

Kopers van buiten de landbouw drijven de prijs voor landbouwgrond op, omdat ze meer of in ieder geval hetzelfde kunnen betalen voor agrarische grond dan boeren. Door de nieuwe natuurbeschermings-maatregelen en regionale concentraties van stoppers verwachten de analisten van de banken wel grotere verschillen tussen grondprijzen binnen Nederland.