Bank Nederland voorziet daling van de melkprijsBank Nederland

07-03-2023 LEMMER – Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen kunnen melkveehouders rekenen op een daling van de melkprijs. In Europa en de Verenigde Staten groeit de melkproductie zien, waardoor de marktsituatie verschuift van een klein tekort aan melk, naar een klein overschot. Dat stellen de analisten van de bank.

In Nederland was er in januari met een toename van de melkproductie met 4,6%. De Nederlandse melkveehouders zijn goed in staat om de productie op peil te houden. De hoge melkprijzen, in combinatie met de tot nu toe milde winter, zijn hierbij een stimulans. De piek in de prijzen voor belangrijke grondstoffen zoals kunstmest, krachtvoer en diesel, is geweest. In het eerste kwartaal zal de mismatch tussen uitbetaalde melkprijzen en marktprijzen worden verkleind, stellen de bank-analisten.

Ook in belangrijke exporterende zuivellanden zoals de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, en Brazilië is er een groei van de melkproductie. Dat geldt ook voor de lidstaten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Melkprijzen volgen, met enige vertraging , de dalende trend van grondstoffenprijzen. Kosten voor bijvoorbeeld voer, kunstmest en energie, zoals diesel, blijven relatief hoog, en in combinatie met een lagere melkprijs zorgt dit voor een lagere marge op boerderijniveau.

De prijzen voor veel zuivelproducten zijn de afgelopen maanden al gedaald. Het onderzoek signaleert tevens ‘wisselvalligheid’ en ‘onzekerheid’ in de markt. De lagere prijzen voor basiszuivelproducten trokken extra kopers aan, en dat kan een indicatie zijn van relatief lage voorraden. De boter- en kaasprijzen lijken het dal in de prijs gepasseerd, maar de impact daarvan op de melkprijs voor veehouders wordt niet eerder wordt verwacht dan in de loop van het tweede kwartaal.

Inflatie op voedselprijzen zijn ook in het zuivelsegment zichtbaar. Europese consumenten worden geconfronteerd met gestegen prijzen en voor sommige productgroepen, zoals boter en vloeibare melk, worden door diverse supermarkten in Noordwest-Europa begin 2023 al prijsdalingen doorgevoerd. Verwerkers en supermarkten zitten opnieuw in een ronde van ‘felle onderhandelingen’.

Geef een reactie