Automatisch dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

27-06-2024 BALK – Vanaf 1 juli krijgt u automatisch dubbele kinderbijslag als uw minderjarige kind intensieve zorg nodig heeft. Dit geldt voor kinderen die thuis wonen en een Wlz-indicatie hebben. Aanvragen van dubbele kinderbijslag kan met terugwerkende kracht, tot 6 maanden terug.

Niet meer zelf aanvragen
Heeft uw minderjarige kind intensieve zorg nodig en woont het bij u thuis? Dan heeft u recht op dubbele kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf 1 juli 2024 krijgt u automatisch dubbele kinderbijslag als:
– uw kind tussen de 3 en 18 jaar is.
– uw kind op of na 1 juli 2024 een Wlz-indicatie krijgt (Wet langdurige zorg). Een Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ.
– u toestemming geeft aan het CIZ om uw gegevens te delen met de SVB.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de dubbele kinderbijslag vanzelf. Als uw kind vóór 1 juli 2024 al een Wlz-indicatie had, moet u de dubbele kinderbijslag zelf aanvragen.

Geen Wlz-indicatie, wel intensieve zorg nodig?
Ook zonder Wlz-indicatie kunt u recht hebben op dubbele kinderbijslag. Dit zijn de voorwaarden:
– Uw kind is tussen de 3 en 18 jaar.
– Uw kind heeft intensieve zorg nodig.
– Uw kind woont minimaal 4 nachten per week bij u thuis.
Als uw kind geen Wlz-indicatie heeft, moet u de dubbele kinderbijslag zelf aanvragen bij de SVB.

Met terugwerkende kracht
Vraagt u op of na 1 juli 2024 dubbele kinderbijslag aan? Dan kijkt de SVB of u hier de periode vóór uw aanvraag ook recht op had. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u met terugwerkende kracht dubbele kinderbijslag tot maximaal 6 maanden terug.

Doet u geen aanvraag omdat u de dubbele kinderbijslag vanzelf krijgt? Dan controleert de SVB automatisch of u recht heeft op dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht. U hoeft hier niets voor te doen.

Soms krijgt u extra kinderbijslag
Soms heeft u recht op een extra bedrag, bovenop de dubbele kinderbijslag. Dit zijn de voorwaarden:
– Uw kind woont thuis en heeft intensieve zorg nodig.
– U heeft het hele jaar, van 1 januari tot en met 31 december, dubbele kinderbijslag gekregen.

De extra kinderbijslag is een vast bedrag. Voor 2023 is het € 2.687,38. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als u meer kinderen heeft die veel zorg nodig hebben. De extra kinderbijslag voor 2023 kunt u tot en met 31 november 2024 aanvragen bij de SVB.