Areaal biologische landbouwgrond is nu 4,4% van het totale landbouwareaal

19-01-2023 BALK – In 2022 is het biologisch landbouwareaal in Nederland gegroeid naar 79.853 hectare. Dat is exclusief de 6.571 hectare grond in omschakeling. Het areaal biologische landbouwgrond breidde ten opzichte van 2021 met 2% uit. Dit blijkt uit nieuwe jaarcijfers van de toezichthouder van de biologische sector. Het aandeel biologisch in het Nederlandse landbouwareaal ligt nu op 4,4%. Het aantal biologische landbouwbedrijven is in een jaar gestegen van 2.208 naar 2.242.

Nederland ligt met een aandeel van het biologisch areaal van 4,4% ver achter op het Europese gemiddelde van 9,2%. In het Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ van het ministerie van LNV is een aandeel van 15% biologisch landbouwareaal in 2030 als doel gesteld. Wanneer de totale oppervlakte landbouwgrond in Nederland gelijk blijft, is dat circa 300.000 hectare. Het Nederlandse actieplan is een invulling van de Farm to Fork strategie van de Europese Green Deal. In de Europese Unie wordt ingezet op 25% biologisch landbouwareaal in 2030.

Geef een reactie