Algemene beschouwingen gemeenteraad op 18 januari

10-01-2023 BALK – De Algemene Beschouwingen is het moment om een politiek signaal te geven en de visie van de fractie naar voren te brengen, en het college wensen mee te geven voor de Begroting 2024 en verder. Er zal spreektijd worden gehanteerd. Het kan zijn dat het college vragen heeft over wat in de Algemene Beschouwingen naar voren wordt gebracht. Het college krijgt de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen of een korte reactie te geven.

In de gemeente De Fryske Marren zijn de lagemene beschouwingen op wnsdag 18 januari gepland. Mensen die hier graag bij aanwezig willen zijn kunnen om voor 19.00 uur plaatsnemen op de publieke tribune of online aanhaken bij de vergadering.

Geef een reactie