Adviseurs zien fouten in kaarten met sloten die basis vormen voor bufferstroken

07-02-2023 BALK – Boeren en bedrijfsadviseurs constateren veel fouten op de nieuwe kaartlagen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), die zichtbaar maken welke sloottypes er langs percelen liggen en welke bufferstroken hierbij gehanteerd moeten worden. Woensdag 1 februari werden de nieuwe kaartlagen op 1 februari gepubliceerd. Waterschappen leverden de informatie voor de kaartlagen.

In de Meststoffenwet wordt onderscheid gemaakt tussen watervoerende of droge sloten. In een watervoerende sloot is de hoofdregel om een bufferstrook van 3 meter te hanteren. In het geval van een droge sloot moet een bufferstrook van 1 meter aangehouden worden. Op deze bufferstroken mag niet worden bemest.

Sloten die volgens boeren droog zijn, zijn door RVO.nl als watervoerend aangeduid. Het omgekeerde doet zich ook voor. Ook bedrijfsadviseurs stellen vast dat er de kaartlagen niet altijd kloppen. Een onjuiste aanduiding is van invloed is op de omvang van de bufferstroken die een boer moet hanteren en daarmee ook de mestplaatsingsruimte van een bedrijf. 

Boeren kunnen nu nog niet aangeven dat waterlopen volgens hen verkeerd op de kaart staan. Dat kan alleen in de Gecombineerde Opgave. Vanaf 1 maart tot 15 mei kunnen boeren de Gecombineerde Opgave doen. RVO.nl gaat die na 15 mei beoordelen.

Geef een reactie