Actieplan voor verduurzamen van landbouwmachines in de maak

23-02-2023 BALK – De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd te onderzoeken wat nodig is om de ontwikkeling van fossielvrije landbouwmachines te ondersteunen en aanschaf en gebruik hiervan te bevorderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland begint in maart een proces om met alle relevante stakeholders een actieplan op te stellen gericht op het verduurzamen van landbouwmachines, meldt minister Adema van LNV aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat het actieplan na de zomer van 2023 beschikbaar komt. 

De Tweede Kamer heeft de regering ook in een motie gevraagd om voor de belangrijkste Nederlandse landbouwexportproducten in beeld te brengen, wat de emissies daarvan zijn op het gebied van water, klimaat en stikstof. Tevens wordt gevraagd om dit voor voor dezelfde productieprocessen voor andere lidstaten in de Europese Unie kaart te brengen, en ook voor landen buiten de Europese Unie waar de productie zal worden opgevangen als Nederland de productie terugschroeft.

Om deze vragen van de Tweede Kamer goed te kunnen beantwoorden is nader onderzoek nodig, stelt Adema. Momenteel werkt het ministerie aan het uitzetten hiervan. De complexiteit van de vraag bemoeilijkt het uitzetten van een gedegen onderzoek, maar de minister verwacht dat niettemin deze maand af te kunnen ronden. Na afronding van het onderzoek wordt de Tweede Kamer hier ook over geïnformeerd.

Geef een reactie