Aanvalsplan Landschap gepresenteerd

29-09-2022 BALK – Het Aanvalsplan Landschap dat gisterg is gepresenteerd en aangeboden aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) geeft het dringend advies om het Nederlandse platteland de komende dertig jaar te voorzien van een grote hoeveelheid relatief kleine stukjes natuur, zoals bosschages, heggen, boomgaarden, poelen, kruidenrijke stroken en natuurvriendelijke sloten. Deze ‘kleine landschapselementen’ kunnen worden aangelegd en beheerd door boeren, particuliere eigenaren en ook overheden. Het gaat om gebieden die maximaal enkele hectaren groot zijn. De kosten bedragen tot 2030 ongeveer 7,5 miljard euro en die moeten door het Rijk worden betaald. 

Het platform, Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, stelt zich ten doel in 2030 de aanhoudende trend van biodiversiteitsverlies in Nederland te keren. Het woensdag gepresenteerde aanvalsplan bepleit een „groenblauwe dooradering” van ongeveer 10 procent van het landelijk gebied in Nederland, buiten de bebouwde kom en exclusief de bestaande natuur in het Natuur Netwerk Nederland en de Natura 2000-gebieden.

Gronden van boeren, overheden en particulieren moeten worden omgevormd tot natuurgebiedjes. Eigenaren die hun gronden beschikbaar stellen, moeten de kosten voor aanleg en beheer vergoed krijgen en ook moeten ze een vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten door het veranderen van functie van de grond.

Geef een reactie