Aantal werklozen met WW-uitkering in laatste twee jaar afgenomen

26-11-2022 BALK – In het derde kwartaal van 2022 ontving 1 op de 9 werklozen een werkloosheidsuitkering. Dat is aanzienlijk minder dan voorheen. In hetzelfde kwartaal twee jaar geleden ging het nog om 1 op de 5. Dit meldt het CBS op basis van cijfers over de arbeidsparticipatie en binding met de arbeidsmarkt.

In het derde kwartaal van 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, bereikte zowel het aantal werklozen als het aantal WW-ontvangers een piek. Daarna daalden die aantallen zeven kwartalen achtereen. In het derde kwartaal van dit jaar steeg het aantal werklozen voor het eerst weer, naar 366 duizend. Het aantal personen dat een WW-uitkering ontving daalde verder naar 145 duizend. Van de 366 duizend werklozen ontvingen 40 duizend een WW-uitkering. Dat komt neer op 11 procent, oftewel 1 op de 9.

Niet altijd recht op uitkering
Dat het aantal werklozen hoger ligt dan het aantal personen met een WW-uitkering komt doordat niet iedereen die volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) werkloos is recht heeft op een uitkering. Wie nog niet lang genoeg heeft gewerkt kan geen aanspraak maken op WW. Verder geldt er een maximale uitkeringsduur, zodat het recht op een uitkering na verloop van tijd vervalt. En werklozen die eerder werkten als zelfstandige of zelf ontslag hebben genomen, komen er niet voor in aanmerking.

Overigens tellen ook niet alle ontvangers van een WW-uitkering mee in het aantal werklozen. Iemand die is ontslagen uit een voltijdbaan en weer aan de slag is gegaan in een deeltijdbaan kan bijvoorbeeld een aanvullende WW-uitkering krijgen.

Minder baanverliezers met recht op WW-uitkering
In de afgelopen twee jaar verloren minder mensen met recht op een WW-uitkering hun baan. Het aantal werklozen met een WW-uitkering nam daardoor naar verhouding sterker af dan het aantal werklozen zonder WW-uitkering. Daardoor ging het aantal werklozen met WW een steeds kleiner deel uitmaken van het totaal.

In derde kwartaal vooral meer werkloze jongeren zonder WW-uitkering
In het derde kwartaal van 2022 nam het aantal werklozen weer toe. Vooral het aantal werklozen zonder WW-uitkering viel hoger uit, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het ging vooral om jonge werklozen van 15 tot 35 jaar.

Ruim de helft van WW-ontvangers had betaald werk
Ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 is het aantal mensen met een WW-uitkering gehalveerd, van 294 duizend naar 145 duizend. Van die 145 duizend WW-ontvangers waren er 40 duizend werkloos. Ruim de helft van alle WW’ers had betaald werk en werd tot de werkzame beroepsbevolking gerekend. De rest, 30 duizend, behoorde niet tot de beroepsbevolking. Dat wil zeggen dat ze niet op korte termijn beschikbaar waren voor betaald werk en/of daar niet naar zochten.

Geef een reactie